زبان رومانی

زبان رومانی، رومایی، جیپسی، چیپ، زرگری یا چنگنی زبانی است که مردم کولی به آن سخن می گویند و در زمره زبان‌های هندوآریایی است. دومری خواهر رومانی دانسته‌می‌شود. این دو زبان ریشهٔ مشترکی داشته‌اند و پس از خروج گویشورانشان از شبه‌قارهٔ هند دچار جدایی شده‌اند.

زبان رومانی
romani čhib
زبان بومی درThe Balkans, some of Eastern Europe and Romani diaspora
شمار گویشوران
4 million or perhaps considerably more (no reliable estimate)  (2011)
وضعیت رسمی
زبان اقلیت
شناخته‌شده در
کدهای زبان
ایزو ۲–۶۳۹rom
ایزو ۳–۶۳۹rom – کد همگانی
کدهای اختصاصی:
rmn  [[Balkan Romani]]
rml  [[Baltic Romani]]
rmc  [[Carpathian Romani]]
rmf  [[Finnish Kalo]]
rmo  [[Sinte Romani]]
rmy  [[Vlax Romani]]
rmw  [[Welsh Romani]]
گلاتولوگroma1329[2]


منابع

  1. "Law of Ukraine "On Principles of State Language Policy"". Document 5029-17, Article 7: Regional or minority languages Ukraine, Paragraph 2. Zakon2.rada.gov.ua. 2014-02-01. Retrieved 2015-12-23.
  2. Nordhoff, Sebastian; Hammarström, Harald; Forkel, Robert; Haspelmath, Martin, eds. (2013). "Romani". Glottolog 2.2. Leipzig: Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.