زبان سادری

زبان سادری شاخه‌ای از زبان پراکریت و خواهر زبان‌های میتهیلی، اوریه و بنگالی است. سادری در االت‌های جارکند، بیهار، اوریسا و بنگال غربی در هندوستان و در بخش‌هایی از بنگلادش گویشورانی دارد. در جارکند، سادری نقش یک زبان میانجی را دارد.

سادری
زبان بومی درهندوستان، بنگلادش
شمار گویشوران
۲.۱۴میلیون  (بدون تاریخ)
دیواناگری
کدهای زبان
ایزو ۳–۶۳۹Either:
sck  Sadri
sdr  Oraon Sadri

منابع

    Wikipedia contributors, "Sadri language," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Sadri_language&oldid=510040102 (accessed October 6, 2012).

    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.