زبان کالو

زبان کالو زبان کولی‌های کشورهای اسپانیا و پرتغال است که در سطح این دو کشور در حدود چهل تا هفتاد هزار تن گویشور دارد.این زبان یک زبان ترکیبی است که از پایه گرامر اسپانیایی و برخی ویژگی‌های زبان رومنی و زبان کولی‌ها به وجود آمده‌است.واژگان بسیاری از این زبان وارد اسپانیایی شده‌است که عمدتاً به‌دلیل حرفه گسترده کولی‌ها یعنی موزیک و ترانه‌های فلامنکو بوده‌است.

کالو
زبان بومی در اسپانیا
پرتغال
شمار گویشوران
40,000 ~ 70,000  (بدون تاریخ)
کدهای زبان
ایزو ۳–۶۳۹rmq

منابع

    الگو:کد زبان‌های معرفی‌شده در ایزو ۶۳۹-۳ که حرف اول عنوان بین‌المللی آن‌ها حرف R است

    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.