ویکی‌پدیای کانارا

ویکی‌پدیای کانارا نسخه کانارا وب‌گاه ویکی‌پدیا است. زبان کانارا تا ۲۸ اوت ۲۰۱۱ بابیش‌از ۱۰٬۹۰۰ مقاله در رده یکصدوسوم ویکی‌پدیاها قرار گرفته‌است.

ویکی‌پدیای کانارا
گونه وبگاه
دانشنامه برخط
در دسترس بهکانارا
ستاد(ها)فلوریدا
مالکبنیاد ویکی‌مدیا
نشانی
تجاری؟نه
نیاز به ثبت ناماختیاری

پیوند به بیرون

منابع

    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.