زبان اشاره مقدونیه‌ای

زبان اشاره مقدونیه‌ای زبان اشاره‌ای است که توسط ناشنوایان و کم شنوایان در مقدونیه شمالی استفاده می‌شود.

زبان اشاره مقدونیه‌ای
Македонски знаковен јазик
زبان بومی درمقدونیه شمالی
شمار گویشوران
؟  (بدون تاریخ)
کدهای زبان
ایزو ۳–۶۳۹هیچ کدام (mis)
گلاتولوگهیچ کدام

منابع

    پیوند به بیرون

    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.