زبان مال پاهاریا

زبان مال پاهاریا زبانی هندوآریایی است که در هندوستان و در ایالت‌های بنگال غربی و جارکند گویشورانی دارد. گمان‌زده‌می‌شود که گویشوران این زبان در بنگلادش نیز بزیند. گویشوران مال پاهاریا از قبیله‌ای به همین نام هستند. این زبان در خطر نابودی نیست، ولی تمایلی در میان گویشوران آن در تغییر زبان به بنگالی وجوددارد.

مال پاهاریا
زبان بومی درهندوستان
منطقهجارکند و بنگال غربی
قومیتقبیله مال پاهاریا
شمار گویشوران
ناشناخته (پیرامون ۱۰۰هزارتن اشاره‌شده ۱۹۹۴)
هندواروپایی
Devanagari
کدهای زبان
ایزو ۳–۶۳۹mkb

منابع

    Wikipedia contributors, "Mal Paharia language," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Mal_Paharia_language&oldid=491007036 (accessed October 5, 2012).

    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.