ویکی‌پدیای کریول آییسینی

ویکی‌پدیای کریول آییسینی یا هاییتیایی نسخهٔ هاییتیایی (کریول آییسینی) وب‌گاه ویکی‌پدیا است. زبان هاییتیایی تا ۲۲ مهٔ ۲۰۱۱ از نظر تعداد مقالات در ردهٔ پنجاهم ویکی‌پدیاها قرار گرفته‌است.

ویکی‌پدیای کریول آییسینی (هاییتیایی)
گونه وبگاه
دانشنامه برخط
در دسترس بهکریول آییسینی
ستاد(ها)فلوریدا
مالکبنیاد ویکی‌مدیا
نشانی
تجاری؟نه
نیاز به ثبت ناماختیاری

پیوند به بیرون

منابع

    در ویکی‌انبار پرونده‌هایی دربارهٔ ویکی‌پدیای کریول آییسینی موجود است.
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.