زبان‌های رتی-رومی

زبان رتی-رومانی یا رتی-رومی یک سلسله زبان بهم پیوسته رومی تبار هستند که در شمال ایتالیا و مناطقی از سوییس و فرانسه رواج دارد. نام این زبان از ریشه راتیا گرفته شده که نام استانی در امپراتوری روم بوده‌است.

'زبان رتی-رومانی

گویش‌ها و زیرشاخه‌ها

زبان رتی-رومی که در دوره قرون وسطی در اروپا رایج بوده دارای گویش‌ها و زیرشاخه‌های متعددی می‌باشد.

  • لهجه پوتر
  • لهجه سورمیران
  • لهجه سورسیلوان
  • لهجه والادر
  • لهجه سوتسیلوان
  • گونه ادبی رومی-گریشون

زبان‌های مرتبط با رتی رومانی

زبان‌های رتی رومی دارای شباهت‌ها و همبستگی‌ها زیادی با زبان‌های فرانسه، فرنک کومتو، اکسیتان، لومبارد، پیدمونتی، ایستریوت و زبان ونتی را نشان می‌دهند و ریشه لغات این زبان عمدتاً مشترک می‌باشد.

فارسیلهجه سورسلوانلهجه سوتسلوانلهجه سورمیرانلهجه پوترلهجه والادرگونه رومی-گریشونزبان فریولیلادینزبان لاتینایتالیایی
طلاaurorororor،aur،araurauroraurumoro
سختdirdirdeirdürdürdirdûrdurdurusduro
چشمeglîlîglöglögleglvolioceloculusocchio
سبک، آسانlevleavlevligerleivlevlizêrlizerlevislieve
سهtreistrestreistraistraistraistrêtreitrestre
برفneivnevneivnaivnaivnaivnêfneunix (acc.: nivem)neve
چرخrodarodarodaroudaroudarodaruederuedarotaruota
خانهcasatgeasatgesachesachasachasacjaseciasacasacasa
سگtgauntgàntgangchaunchanchauncjanciagncaniscane
پایهcombatgombatgommachammachommachommagjambegiambagambagamba
مرغgaglinagagliegnagaglignagillinagiallinagiaglinagjalinegialinagallinagallina
گربهgatgiatgiatgiatgiatgiatgjatgiatcatusgatto
همهtuttuttottuottuottutduttuttotustutto
منjeujoujaeaueujaujomiegoio

منابع

    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.