زبان ماجهی

زبان ماجهی زبانی هندوآریایی است که در نپال و نیز ایالت سیکیم هند گویشورانی دارد. در هندوستان برای نگارش آن از خط دیواناگری بهره‌می‌برند.

ماجهی
زبان بومی درهندوستان ، k\hg
شمار گویشوران
۴۲۲۰۰  (بدون تاریخ)
کدهای زبان
ایزو ۳–۶۳۹mjz

منابع

    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.