زبان ساردو-لوگودوری

زبان ساردو-لوگودوری از زبان‌های رومی جنوبی است و شاخه ای از زبان ساردنیایی محسوب میشود.در جزیره ساردینیا در خاک ایتالیا حدود هفتصدهزارتن گویشور دارد[1].این زبان لهجه های متعددی دارد و بسیاری از شاعران و نویسندگان ساردنیایی این زبان را برای نگارش آثار ادبی خود بکار برده‌اند.

ساردو-لوگودوری
sardu logudoresu
زبان بومی درایتالیا
منطقهساردینیا
شمار گویشوران
۵۰۰٬۰۰۰-۷۰۰٬۰۰۰  (بدون تاریخ)
هندواروپایی
کدهای زبان
ایزو ۳–۶۳۹src

منابع

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.