زبان هالبی

زبان هالبی زبانی هندوآریایی است، زبانشناسان بیشتر هالبی را گویشی از زبان اوریه می‌شمرند. ساختار این زبان به صورت فاعل مفعول فعل است. وندها کاربرد گسترده‌ای در این زبان دارند. هالبی بیشتر کاربرد دادوستدی داشته و ادبیات آن خُرد است. برای نگارش آن از خط دیواناگری بهره‌می‌برند.

هالبی
زبان بومی درهندوستان
منطقهمادیا پرادش، چتیسگر، آندرا پرادش، اوریسا و مهاراشترا
شمار گویشوران
۵۰۰هزارتن  (۲۰۰۰)
کدهای زبان
ایزو ۳–۶۳۹Either:
hlb  Halbi
bhu  Bhunjia
زبان‌شناسی59-AAF-tb

منابع

    Wikipedia contributors, "Halbi language," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Halbi_language&oldid=506172690 (accessed October 5, 2012).

    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.