زبان بریگاسکی

زبان بریگاسکی گویشی از زبان لیگوری است که در حدود مرزی فرانسه و ایتالیا دست کم هزارتن گویشور دارد[1].

بریگاسکی
Brigasc
زبان بومی درایتالیا, فرانسه
شمار گویشوران
حدود هزار نفر  (بدون تاریخ)
هندواروپایی
کدهای زبان
ایزو ۲–۶۳۹roa
ایزو ۳–۶۳۹lij
زبان‌شناسی51-AAA-og

نمونه واژگان

ایتالیاییبریگاسکیفارسی
piùciüبیشتر
pianocianآهسته
fioresciu(u)گل
chiaveciauکلید
occhioöglچشم
pontepontپل
muromuruدیوار

منابع

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.