زبان چاکما

زبان چاکما یک زبان هندوآریایی است که چاکماها بدان سخن‌می‌رانند. این زبان به زبان‌های بنگالی، آسامی، چیتاگونی، مانیپوری و زبان سیلهتی نزدیکی‌دارد. این زبان با خط چاکما نگاشته‌می‌شود، ولی ادبیات اندکی دارد.

چاکما
Changma Kodha
زبان بومی دربنگلادش، هندوستان، میانمار
منطقهتپه‌ماهورهای چیتاگونگ، میزورام، آروناچال پرادش، تریپورا
قومیتچاکماها، داینگنت‌ها
شمار گویشوران
۳۰۰هزارتن در هند  (بدون تاریخ)
۳۳۵هزارتن در بنگلادش
۶۰هزاردر برمه
هندواروپایی
گویش‌ها
Chakma
Tongchengnya (Dainet)
خط چاکما
کدهای زبان
ایزو ۳–۶۳۹Either:
ccp  Chakma
tnv  Tangchangya (Daignet)

منابع

    Wikipedia contributors, "Chakma language," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Chakma_language&oldid=514542704 (accessed October 6, 2012).

    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.