ساکسونی سفلای هلند

ساکسونی سفلای هلند (به هلندی: Nedersaksisch) گروهی از گویش‌های آلمانی سفلای غربی‌اند که در شمال خاوری هلند گویشورانی دارند. این گویش‌ها در هلند متأثر از زبان هلندی‌اند، آنچنانکه پاره‌ای از پژوهشگران آن را زیرشاخه‌ای از این زبان پیش‌نهاده‌اند. ولی گویش‌های ساکسونی سفلایی که در مرزهای آلمان گوشورانی دارند نیز از زبان آلمانی تأثیر پذیرفته‌اند.

نقشهٔ پراکنش گویشوران ساکسونی سفلی در هلند

ساکسونی سفلای هلند تاکنون (۲۰۱۴ میلادی) همچنان جایی در سامانهٔ آموزشی هلند ندارد. همچنین در گذشته گویشوران به این گویش‌ها از عدم تکلم به زبان هلندی مورد نکوهش قرارمی‌گرفتند.

نگارخانه

منابع

    Wikipedia contributors, "Dutch Low Saxon," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Dutch_Low_Saxon&oldid=617166805 (accessed September 2, 2014).

    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.