زبان هاجونگ

زبان هاجونگ (হাজং) زبانی هندوآریایی است. گویشوران این زبان هاجونگ‌ها می‌باشند که در هند و بنگلادش می‌زیند و مردمانی قبیله‌ایند. این زبان در اصل یک زبان تبتی-برمه‌ای بوده‌است، ولی اثرپذیری‌اش از دو زبان بنگالی و آسامی در درازای تاریخ این زبان را به زبانی هندوآریایی مبدل نموده‌است.

هاجونگ
زبان بومی درهند، بنگلادش
منطقهآسام، مگالایا، آروناچال پرادش و بنگال غربی
شمار گویشوران
۶۸هزارتن در هند و بنگلادش  (بدون تاریخ)
خط آسامی، الفبای لاتین
کدهای زبان
ایزو ۳–۶۳۹haj

هاجونگ برخی ویژگی‌های زبان‌های تبتی-برمه‌ای را در خود نگاه‌داشته‌است، برای نمونه استفاده از واکهٔ /ɯ/ که در دیگر زبان‌های هندوآریایی معمول نمی‌باشد و مربوط به ریشهٔ تبتی برمه‌ای این زبان است.

منابع

    Wikipedia contributors, "Hajong language," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Hajong_language&oldid=476648353 (accessed October 4, 2012).

    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.