زبان سانسی

زبان سانسی زبانی است هندوآریایی وابسته به شاخهٔ زبان‌های هندی باختری. سانسی زبان چادرنشینان سانسی بوده و امروزه در خطر انقراض قرار دارد.

سانسی
سانسیبولی
زبان بومی درهندوستان
منطقهراجستان
قومیتسانسی‌ها
شمار گویشوران
۷۶هزارتن  (۲۰۰۲)
کدهای زبان
ایزو ۳–۶۳۹Either:
ssi  زبان سانسی
kbu  کابوترا

برخی این زبان را زیرشاخهٔ زبان هندوستانی و برخی گونه‌ای راجستانی می‌دانند. پیرامون هزار تن از پاکستانی‌ها نیز بدین زبان سخن می‌رانند. خاستگاه گویشوران این زبان راجستان بوده‌است، ولی در پی تازش مسلمانان پاره‌ای از گویشوران بدان نیز در پنجاب، هاریانا و دهلی ساکن شده‌اند.

جستارهای وابسته

  • زبان‌های هندی

منابع

    Wikipedia contributors, "Sansi language," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Sansi_language&oldid=484944704 (accessed September 17, 2012).

    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.