زبان لزگی

زبان لزگی یکی از زبان‌های قفقازی، شاخه شمال شرقی (یا داغستانی) است که بیشتر گویشوران آن در جنوب جمهوری داغستان در فدراسیون روسیه و شمال جمهوری آذربایجان سکونت دارند.

نواحی زبانی داغستان، چچن و اینگوشیا
زبان لزگی با رنگ آبی روشن در جنوب داغستان و شمال جمهوری آذربایجان متمایز است.

گویشوران زبان لزگی اهل قومی به همین نام و از اقوام بومی قفقاز هستند.

تعداد گویشوران

مجموع تعداد گویندگان زبان لزگی نزدیک به ۵۰۰ هزار نفر برآورد می‌شود. بر اساس براورد سال ۱۹۹۶ حدود ۲۵۷ در روسیه و ۱۷۱ در آذربایجان و اقلیت‌های کوچکتر در گرجستان، قزاقستان، قرقیزستان، ترکیه، ترکمنستان، ازبکستان و اوکراین سکونت دارند.

پیوند به بیرون

برای مطالعه

  • Martin Haspelmath (۱۹۹۳A grammar of Lezgian، Berlin & New York: Mouton de Gruyter، شابک ۳-۱۱-۰۱۳۷۳۵-۶
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.