زبان شمشتی

زبان شُمشتی یکی از زبان‌های داردی -از شاخهٔ زبان‌های هندوایرانی- است که در بخش‌هایی از باختر پاکستان و شرق افغانستان گویشورانی دارد. تا ۱۹۹۴ میلادی شمار گویشوران این زبان هزارتن برآورد شده‌است، اینان در غرب رود کنر می‌زیند و نرخ باسوادی میان ایشان پایین می‌باشد. شمار کسانی که شمشتی را زبان اول خود می‌دانند زیر ۱٪ است.

شُمَشتی
زبان بومی درافغانستان
منطقهولایت کنر
شمار گویشوران
۱۰۰۰  (بدون تاریخ)
کدهای زبان
ایزو ۳–۶۳۹sts

شمشتی از لحاظ دستوری تا ۴۷٪ به زبان گواربتی شباهت دارد. زبان پشه‌ای نفوذ بسیاری بر شمشتی داشته‌است.

منابع

    Wikipedia contributors، "Shumashti language،" Wikipedia، The Free Encyclopedia، http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Shumashti_language&oldid=491004308 (accessed November 7، 2012).

    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.