زبان جیپوری

زبان جیپوری یا داندوری زبانی هندوآریایی است که در منطقه جیپور در شمال خاوری راجستان هند گویشورانی دارد.

جیپوری
زبان بومی درهند (دوندار، راجستان)
شمار گویشوران
۹ میلیون  (بدون تاریخ)
هندواروپایی
کدهای زبان
ایزو ۳–۶۳۹dhd

منابع

    Wikipedia contributors, "Dhundari language," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Dhundari_language&oldid=511864355 (accessed October 29, 2012).

    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.