زبان کوهستانی

زبان کوهستانی یا کوهستانی ایندوس یا مَئیا یکی از زبان‌های داردی است که در بخش کوهستان خیبر پختونخوای پاکستان گویشورانی دارد.

کوهستانی
کوهستانی ایندوس
منطقهپاکستان
شمار گویشوران
۲۲۰۰۰۰  (بدون تاریخ)[1]
الفبای عربی
کدهای زبان
ایزو ۳–۶۳۹mvy

منابع

  1. کوهستانی منبع در اتنولوگ (16th ed., 2009)

Wikipedia contributors, "Maiya language," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Maiya_language&oldid=515262017 (accessed November 9, 2012).

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.