زبان سامی اومه

زبان سامی اومه (ubmejesámiengiälla، نروژی: umesamisk، سوئدی: umesamiska) زبانی سامی است که در سوئد و در گذشته در نروژ گفتگو می‌شود. این زبان با داشتن ۱۰–۲۰ گویشور بومی، یک زبان درخطر است. سامی اومه در گذشته در امتداد رود اومه در جنوب آریپلوگ، سوشله و آرویدسیور امروزی تکلم می‌شده‌است.[2][3]

سامی اومه
ubmejesámiengiälla
زبان بومی درنروژ، سوئد
شمار گویشوران
۲۰  (۲۰۰۰)e18
لاتین
کدهای زبان
ایزو ۳–۶۳۹sju
گلاتولوگumes1235[1]
سامی جنوبی در نقشه ۲ است.

نمونه

اومهترجمه سوئدیترجمه فارسی
Båtsuoj-bieŋjuv galggá báddie-gietjiesna álggiet lieratit. De tjuavrrá jiehtja viegadit ráddiesta ráddáje jah nav ájaj livva-sijiesna, guh jiehtják súhph. Die galggá daina báddie-bieŋjijne viegadit bijrra ieluon, nav júhtie biegŋja galggá vuöjdniet gúktie almatjh gelggh dahkat. Lierruo-biegŋja daggár bälij vánatallá ieluon bijrra ja ij akttak bijgŋuolissa luöjtieh. Die måddie bálliena daggár biegŋja, juhka ij leäh ållást lieratuvvama, die butsijda válldá ja dulvada. De daggár bälij tjuavrrá suv báddáje válldiet jah slåvvat.

Renhunden ska man börja lära i koppel. Då måste man själv springa från den ena kanten till den andra (av renhjorden) och så också på (renarnas) viloplats, medan de andra äter. Då ska man med den där bandhunden springa runt hjorden, så att hunden ser, hur folket gör. Lärohunden springer en sådan gång runt hjorden och låter ingen undslippa. Så finns det ofta sådana hundar, som inte har lärt sig helt, som tar någon ren och jagar iväg den. Då måste man en sådan gång sätta band på den och slå den.

یک سگ گله گوزن شمالی باید آموزش خود را با بند آغاز کند. سپس باید از یک طرف [گله] به طرف دیگر و همچنین در منطقه‌ای که آن‌ها [گوزن شمالی] استراحت می‌کنند، در حالی که دیگران مشغول غذا خوردن هستند، بدود. فرد باید با سگ به دور گله بدود [تا آموزش ببیند]، تا سگ ببیند مردم چگونه این کار را انجام می‌دهند. سپس سگ آموزش دیده دور گله می‌دود و اجازه نمی‌دهد هیچ‌کس از آنجا دور شود. سپس اغلب سگ‌هایی وجود دارند که کاملاً آموزش ندیده‌اند که یک گوزن شمالی را جدا می‌کنند و آن را می‌رانند [یعنی برای کشتن آن]. سپس باید یک دسته‌بند بر روی آن [سگ] قرار داده و به آن ضربه بزند.

جستارهای وابسته

منابع

  1. Nordhoff, Sebastian; Hammarström, Harald; Forkel, Robert; Haspelmath, Martin, eds. (2013). "Ume Saami". Glottolog 2.2. Leipzig: Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology.
  2. Korhonen, Olavi (2005). "Ume Saami language". The Saami: a cultural encyclopaedia. Helsinki. pp. 421–422.
  3. Pekka Sammallahti, The Saami languages: an introduction, Kárášjohka, 1998

پیوند به بیرون

پروژهٔ ویکی‌پدیا زبان سامی اومه آزمایشی در ویکی‌مدیا انکوباتور موجود است.
در ویکی‌انبار پرونده‌هایی دربارهٔ زبان سامی اومه موجود است.
  • Sámi lottit Names of birds found in Sápmi in a number of languages, including Skolt Sámi and English. Search function only works with Finnish input though.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.