زبان آرپیتان

زبان آرپیتان یا زبان فرنکو-پروونسال زبانی هندواروپایی از گروه زبان‌های رومی و شاخه ای از زبان‌های گالی-رتی است و در کشورهای ایتالیا، سوییس و فرانسه حدود یکصد و سیزده هزارتن گویشور دارد.

نقشه پراکندگی زبان آرپیتان در اروپا

ریشه نام

نام فرنکو-پروونسال توسط گراتزادیو ایسایا آسکولی به زبان آرپیتان داده شد. نام آرپیتان میان گویشوران این زبان استفاده می‌شود. نام آرپیتان معنی اهالی آلپ را می‌دهد و بسیاری از پژوهشگران بومی این زبان آن را بر فرنکوپروونسال برتری می دهند. در سوییس گویشوران این زبان را روماند می‌نامند که اصطلاحی آلمانی برای رومی تباران است. پایگاه فرهنگی آرپیتان در کشور ایتالیا نام این زبان را آرپیتان ذکر کرده‌است.

پراکندگی گویش‌ها

این زبان در منطقه خودمختار آئوستا والی در شمال ایتالیا و نیز منطقه تورین و فوجیا در ایتالیا و مناطق روماندی کشور سوییس رواج دارد. این زبان در گذشته تحت نفوذ زبان لاتین قرار اشت و هم‌اکنون تنها کاربرد محاوره‌ای دارد و به نوبه خود لهجه‌های متعددی را نیز شامل می‌شود. از لهجه‌های متعدد این زبان می‌توان لهجه آرپیتانی لیون بنام برسان، و نیز دوفینوآ و ساوویارد را در فرانسه و وودوآ در سوییس و والدوتن و فیاتر را در ایتالیا ذکر کرد.

فارسی زبان آرپیتان لهجه ساوویارد لهجه برسان
سلام!Bonjor !/bɔ̃ˈʒu//bɔ̃ˈʒø/
شب خوش!Bôna nuet !/bunɑˈne//bunɑˈnɑ/
خدانگهدار!A revêr !/arˈvi//a.rɛˈvɑ/
آریOuè/ˈwɛ//ˈwɛ/
نهNan/ˈnɑ//ˈnɔ̃/
شایدT-èpêr / Pôt-étre/tɛˈpɛ//pɛˈtetrə/
لطفاًS'el vos plét/sivoˈple//sevoˈplɛ/
سپاسگزارم!Grant marci !/ɡrɑ̃maˈsi//ɡrɑ̃marˈsi/
یک مردOn homo/on ˈomo//in ˈumu/
یک زنNa fena/nɑ ˈfɛnɑ//nɑ ˈfɛnɑ/
ساعتLo relojo/lo rɛˈloʒo//lo rɛˈlodʒu/
ساعت هاLos relojos/lu rɛˈloʒo//lu rɛˈlodʒu/
گل سرخLa rousa/lɑ ˈruzɑ//lɑ ˈruzɑ/
گل‌های سرخLes rouses/lɛ ˈruzɛ//lɛ ˈruze/
او(مذکر)دارد میخورد.Il menge./il ˈmɛ̃ʒɛ//il ˈmɛ̃ʒɛ/
او(زن)آواز میخواندLe chante./lə ˈʃɑ̃tɛ//ɛl ˈʃɑ̃tɛ/

ادبیات آرپیتان

نمونه نوشتاری زبان در قرن هفدهم میلادی.

نخستین نمونه‌های ادبی بدست آمده از این زبان به قرن دوازدهم میلادی باز میگردد که شعری با یکصد و پنج بیت دربارهٔ اسکندر مقدونی می‌باشد. کتابی دیگر در در ده هزار خط وجود دارد که در نیمه دوم قرن دوزادهم نوشته شده و گاهی آن را به لهجه قدیمی آرپیتان منسوب می‌دانند. کتابی دیگر دربارهٔ حماسه سن بارتولومه بدست آمده که از کتب قدیمی این زبان است. بیشتر متون مذهبی آرپیتان از زبان لاتین ترجمه شده بودند.

نمونه زبانی

Latin Franco-Provençal French Occitan Catalan Italian فارسی
clavisclâclef / cléclauclauchiaveکلید
cantarechantarchantercantar / chantarcantarcantareآواز خواندن
caseus (formaticus)tôma / fromâjofromageformatgeformatgeformaggioپنیر
dies Martisdemârs / demonremardidimarsdimartsmartedìسه شنبه
ecclesiaégléséégliseglèisaesglésiachiesaکلیسا
fratrem germanumfrârefrèrefrairegermàfratelloبرادر
hospitalishèpetâlhôpitalespital / espitauhospitalospedaleبیمارستان
lingualengalanguelenga / lenguallengualinguaزبان
manum sinistramman gôchomain gaucheman esquèrra / man senèstramà esquerramano sinistraچپ دست
nihilrenrienren / resresniente / nullaهیچ چیز
nox, noctisnuetnuitnuèch / nuèitnitnotteشب
pacarepayérpayerpagar / paiarpagarpagareپرداخت کردن
sudorsuarsueursusar / suarsuorsudoreعرق کردن
vitaviavievidavidavitaزندگی

جستارهای وابسته

منابع

    پیوند به بیرون

    لغت نامه‌های آنلاین

    وبسایت های تحقیقاتی

    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.