زبان یونانی میسنی

یونانی میسنی (به یونانی: Μυκηναϊκή ελληνική) کهن‌ترین گونهٔ ثبت‌شدهٔ زبان یونانی است که در یونان میسنی در سرزمین اصلی یونان، کرت و قبرس بین قرون ۱۶ تا ۱۲ پیش از میلاد بدان سخن گفته می‌شد. این زبان با خط ب نگاشته می‌شد که برای نخستین بار پیش از قرن ۱۴ قبل از میلاد در کرت ابداع شده‌بود. بیشتر کتیبه‌های این زبان به صورت لوح‌های رسی در کنوسوس در مرکز کرت و پیلوس در جنوب غرب پلوپونز یافت شده‌اند. لوح‌های دیگری در موکنای، تیرینس، تبای و خانیا در غرب کرت یافت شده‌اند.[2] مایکل ونتریس در سال ۱۹۵۲ زبان این لوح‌ها را کشف کرد و تا پیش از این تاریخ، نوع زبان آن‌ها نامشخص بود.

یونانی میسنی
منطقهجنوب بالکان/کرت
دورهقرن ۱۶ تا ۱۲ ق.م.
خط ب
کدهای زبان
ایزو ۳–۶۳۹gmy
فهرست لینگوییست
gmy
گلاتولوگmyce1241[1]

الفبا

یک لوح یونانی میسنی یافت‌شده در پیلوس به خط ب

خط ب دارای ۸۷ نشانه هجا و بیش از ۱۰۰ اندیشه‌نگاشت بود. کهن‌ترین اثر مکتوب به میسنی و خط ب مربوط به سال ۱۴۵۰ پیش از میلاد است.[3]

علائم شناخته‌شده از خط
-a -e -i -o -u
𐀀 a

*۰۸

𐀁 e

*۳۸

𐀂 i

*۲۸

𐀃 o

*۶۱

𐀄 u

*۱۰

d- 𐀅 da

*۰۱

𐀆 de

*۴۵

𐀇 di

*۰۷

𐀈 do

*۱۴

𐀉 du

*۵۱

j- 𐀊 ja

*۵۷

𐀋 je

*۴۶

𐀍 jo

*۳۶

k- 𐀏 ka

*۷۷

𐀐 ke

*۴۴

𐀑 ki

*۶۷

𐀒 ko

*۷۰

𐀓 ku

*۸۱

m- 𐀔 ma

*۸۰

𐀕 me

*۱۳

𐀖 mi

*۷۳

𐀗 mo

*۱۵

𐀘 mu

*۲۳

n- 𐀙 na

*۰۶

𐀚 ne

*۲۴

𐀛 ni

*۳۰

𐀜 no

*۵۲

𐀝 nu

*۵۵

p- 𐀞 pa

*۰۳

𐀟 pe

*۷۲

𐀠 pi

*۳۹

𐀡 po

*۱۱

𐀢 pu

*۵۰

q- 𐀣 qa

*۱۶

𐀤 qe

*۷۸

𐀥 qi

*۲۱

𐀦 qo

*۳۲

r- 𐀨 ra

*۶۰

𐀩 re

*۲۷

𐀪 ri

*۵۳

𐀫 ro

*۰۲

𐀬 ru

*۲۶

s- 𐀭 sa

*۳۱

𐀮 se

*۰۹

𐀯 si

*۴۱

𐀰 so

*۱۲

𐀱 su

*۵۸

t- 𐀲 ta

*۵۹

𐀳 te

*۰۴

𐀴 ti

*۳۷

𐀵 to

*۰۵

𐀶 tu

*۶۹

w- 𐀷 wa

*۵۴

𐀸 we

*۷۵

𐀹 wi

*۴۰

𐀺 wo

*۴۲

z- 𐀼 za

*۱۷

𐀽 ze

*۷۴

𐀿 zo

*۲۰

منابع

  1. Nordhoff, Sebastian; Hammarström, Harald; Forkel, Robert; Haspelmath, Martin, eds. (2013). "Mycenaean Greek". Glottolog 2.2. Leipzig: Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology.
  2. "New Linear B tablet found at Iklaina". Comité International Permanent des Études Mycéniennes, UNESCO. Archived from the original on 15 October 2013. Retrieved 29 April 2012.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.