زبان نیایونانی

زبان نیایونانی یا نیاهلنی (به یونانی: Πρωτοελληνική γλώσσα) یک زبان هندواروپایی است. فرض بر این است که این زبان آخرین نیای مشترک همه گونه‌های شناخته شده زبان یونانی از جمله یونانی میسنی، یونانی کوینه، یونانی بیزانسی و یونانی نوین است. دوره نیا-یونانی با ورود مهاجران هلنی به شبه‌جزیره یونان پایان یافت که این اتفاق مربوط به دوران نوسنگی یا عصر برنز می‌شود.[1]

نیایونانی
نیاهلنی
بازسازیزبان‌های هلنی‌تبار / گویش‌های یونانی باستان
سرزمینجنوب شبه‌جزیره بالکان
دورههزاره سوم ق.م
نیاکان
بازسازی‌شده
نقشه مناطق دارای سخنور به زبان نیا-یونانی

منابع

  1. A comprehensive overview is in J. T. Hooker's Mycenaean Greece (Hooker 1976, Chapter 2: "Before the Mycenaean Age", pp. 11–33 and passim); for a different hypothesis excluding massive migrations and favoring an autochthonous scenario, see Colin Renfrew's "Problems in the General Correlation of Archaeological and Linguistic Strata in Prehistoric Greece: The Model of Autochthonous Origin" (Renfrew 1973, pp. 263–276, especially p. 267) in Bronze Age Migrations by R. A. Crossland and A. Birchall, eds. (1973).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.