خط ب

خط ب یک خط هجانگار بود که زبان یونانی میسنی که کهن‌ترین زبان تأییدشده یونانی است، بدان نگاشته می‌شد. تاریخ این خط به چندین سده پیش از خط یونانی کنونی بازمی‌گردد. خط ا نیای این خط است و کهن‌ترین اثر مکتوب به یونانی میسنی و این خط مربوط به سال ۱۴۵۰ پیش از میلاد است.[1]

خط ب
نوعخط هجانگار همراه با اندیشه‌نگاشت
زبان‌هایونانی میسنی
دورهٔ زمانیعصر برنز
وضعیتمنقرض
سامانهٔ مادر
خط ا
  • خط ب
سامانهٔ خواهرCypro-Minoan syllabary
ایزو ۱۵۹۲۴Linb, 401
جهتچپ به راست
مخفف یونیکدLinear B
دامنه یونیکد

حروف

خط ب دارای ۸۷ نشانه هجا و بیش از ۱۰۰ اندیشه‌نگاشت بود. علائم شناخته‌شده از خط ب به شرح زیر می‌باشند.

علائم شناخته‌شده از خط
-a -e -i -o -u
𐀀 a

*۰۸

𐀁 e

*۳۸

𐀂 i

*۲۸

𐀃 o

*۶۱

𐀄 u

*۱۰

d- 𐀅 da

*۰۱

𐀆 de

*۴۵

𐀇 di

*۰۷

𐀈 do

*۱۴

𐀉 du

*۵۱

j- 𐀊 ja

*۵۷

𐀋 je

*۴۶

𐀍 jo

*۳۶

k- 𐀏 ka

*۷۷

𐀐 ke

*۴۴

𐀑 ki

*۶۷

𐀒 ko

*۷۰

𐀓 ku

*۸۱

m- 𐀔 ma

*۸۰

𐀕 me

*۱۳

𐀖 mi

*۷۳

𐀗 mo

*۱۵

𐀘 mu

*۲۳

n- 𐀙 na

*۰۶

𐀚 ne

*۲۴

𐀛 ni

*۳۰

𐀜 no

*۵۲

𐀝 nu

*۵۵

p- 𐀞 pa

*۰۳

𐀟 pe

*۷۲

𐀠 pi

*۳۹

𐀡 po

*۱۱

𐀢 pu

*۵۰

q- 𐀣 qa

*۱۶

𐀤 qe

*۷۸

𐀥 qi

*۲۱

𐀦 qo

*۳۲

r- 𐀨 ra

*۶۰

𐀩 re

*۲۷

𐀪 ri

*۵۳

𐀫 ro

*۰۲

𐀬 ru

*۲۶

s- 𐀭 sa

*۳۱

𐀮 se

*۰۹

𐀯 si

*۴۱

𐀰 so

*۱۲

𐀱 su

*۵۸

t- 𐀲 ta

*۵۹

𐀳 te

*۰۴

𐀴 ti

*۳۷

𐀵 to

*۰۵

𐀶 tu

*۶۹

w- 𐀷 wa

*۵۴

𐀸 we

*۷۵

𐀹 wi

*۴۰

𐀺 wo

*۴۲

z- 𐀼 za

*۱۷

𐀽 ze

*۷۴

𐀿 zo

*۲۰

منابع

  1. "New Linear B tablet found at Iklaina". Comité International Permanent des Études Mycéniennes, UNESCO. Archived from the original on 15 October 2013. Retrieved 29 April 2012.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.