زبان‌های هلنی‌تبار

زبان‌های هلنی‌تبار شاخه‌ای از زبان‌های هند و اروپایی هستند که شامل یونانی می‌شود.[1] در دسته بندی سنتی هلنی‌تبار تنها شامل زبان یونانی است.[2][3] اما برخی از گروهای زبان شناسان تصور می‌کردند که یونانی با برخی از زبان‌های باستانی ارتباط نزدیکی داشته است ، یا تمایز انواع زبان‌های یونانی به اندازه ای بوده که آنها را زبان‌های جداگانه‌ای در نظر بگیریم.[4][5]

هلنی‌تبار
یونانی
پراکنش:یونان, قبرس, ایتالیا, آناتولی و دریای سیاه
تبار:هند و اروپایی
  • هلنی‌تبار
نیا:زبان نیا یونانی
زیرگروه‌ها:
? مقدونیه
یونان
ایزو ۵–۶۳۹grk

منابع

  1. In other contexts, "Hellenic" and "Greek" are generally synonyms.
  2. Browning (1983), Medieval and Modern Greek, Cambridge: Cambridge University Press.
  3. Joseph, Brian D. and Irene Philippaki-Warburton (1987): Modern Greek. London: Routledge, p. 1.
  4. B. Joseph (2001): "Ancient Greek". In: J. Garry et al. (eds.) Facts about the World's Major Languages: An Encyclopedia of the World's Major Languages, Past and Present. (Online Paper)
  5. David Dalby. The Linguasphere Register of the World's Languages and Speech Communities (1999/2000, Linguasphere Press). Pp. 449-450.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.