اعصار تاریک یونان

اعصار تاریک یونان (انگلیسی: Greek Dark Ages) دوره‌ای از تاریخ یونان است که با پایان تمدن میسنی در حدود ۱۱۰۰ پیش از میلاد آغاز می‌شود و تا پیدایش اولین پولیس‌ها در حدود ۸۰۰ پیش از میلاد به اتمام می‌رسد.

اعصار تاریک یونان
تاریخحدود ۱۱۰۰ - حدود ۸۰۰ پیش از میلاد
پس ازتمدن میسنی
پیش ازیونان کهن

با پایان رفتن عصر برنز در شرق مدیترانه، شهرها و کاخ‌های تمدن میسنی به‌تدریج نابود شدند.تمدن هیتی‌ها نیز به‌تدریج از بین رفت و شهرها از غزه تا تروآ نابود شدند.با از بین رفتن این تمدن‌ها، شهرها و شهرک‌های کوچک‌تر نیز گرفتار قحطی شدند و جمعیت آن‌ها کاهش یافت.

اینطور تصور می‌شود که در آن عصر ارتباط یونانی‌ها با قدرت‌های خارجی قطع و رشد فرهنگی و پیشرفت یونان بسیار کند شده بود.از یافته‌های به‌دست آمده در حفاری‌ها در منطقه لفکاندی در جزیره وابیه نشان می‌دهد که لینک‌های فرهنگی و تجاری با شرق تقریباً از قرن نهم پیش از میلاد توسعه یافت.

منابع

    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.