یونان در بازی‌های المپیک

کشور یونان در بازی‌های المپیک توانسته ۱۱۶ مدال در بازی‌های المپیک تابستانی کسب کند

یونان در
Olympics
کد المپیکGRE
کمیته ملی المپیککمیته المپیک یونان
وبگاهwww.hoc.gr (یونانی) (انگلیسی)
مدال‌ها
طلا
۳۳
نقره
۴۳
برنز
۴۰
مجموع
۱۱۶
حضورها در دوره‌های تابستانی
 • ۱۸۹۶
 • ۱۹۰۰
 • ۱۹۰۴
 • ۱۹۰۸
 • ۱۹۱۲
 • ۱۹۲۰
 • ۱۹۲۴
 • ۱۹۲۸
 • ۱۹۳۲
 • ۱۹۳۶
 • ۱۹۴۸
 • ۱۹۵۲
 • ۱۹۵۶
 • ۱۹۶۰
 • ۱۹۶۴
 • ۱۹۶۸
 • ۱۹۷۲
 • ۱۹۷۶
 • ۱۹۸۰
 • ۱۹۸۴
 • ۱۹۸۸
 • ۱۹۹۲
 • ۱۹۹۶
 • ۲۰۰۰
 • ۲۰۰۴
 • ۲۰۰۸
 • ۲۰۱۲
 • ۲۰۱۶
 • ۲۰۲۰
حضورها در دوره‌های زمستانی
 • ۱۹۳۶
 • ۱۹۴۸
 • ۱۹۵۲
 • ۱۹۵۶
 • ۱۹۶۰
 • ۱۹۶۴
 • ۱۹۶۸
 • ۱۹۷۲
 • ۱۹۷۶
 • ۱۹۸۰
 • ۱۹۸۴
 • ۱۹۸۸
 • ۱۹۹۲
 • ۱۹۹۴
 • ۱۹۹۸
 • ۲۰۰۲
 • ۲۰۰۶
 • ۲۰۱۰
 • ۲۰۱۴
 • ۲۰۱۸
 • ۲۰۲۲
سایر حضورها
1906 Intercalated Games

جدول مدال‌ها

*Red border colour indicates tournament was held on home soil.

مدال‌ها بر پایه ورزش بازی‌های المپیک تابستانی

ورزشطلانقرهبرنزمجموع
دو و میدانی۷۱۲۱۰۲۹
وزنه‌برداری۶۵۴۱۵
ژیمناستیک۵۳۳۱۱
تیراندازی۴۴۵۱۳
قایق‌رانی بادبانی۳۲۳۸
شمشیربازی۲۱۱۴
شنا۱۴۳۸
کشتی۱۳۷۱۱
تکواندو۱۳۰۴
دوچرخه‌سواری۱۳۰۴
جودو۱۰۱۲
شیرجه۱۰۰۱
روئینگ۰۱۲۳
تنیس۰۱۱۲
واترپلو۰۱۰۱
مجموع (۱۵ ورزش)۳۳۴۳۴۰۱۱۶

جدول مدال‌ها بر پایه ورزشکار

فهرست مدال‌آوران

مدال نام(ها) بازی‌ها ورزش رویداد
1 طلااسپریدون لوئیس ۱۸۹۶ دو و میدانیماراتون مردان
1 طلاآریستیدیس کونستانتینیدیس ۱۸۹۶ دوچرخه‌سواریدوچرخه‌سواری جاده مردان
1 طلالئونیداس پیرگوس ۱۸۹۶ شمشیربازیمردان masters foil
1 طلایوانیس گئورگیادیس ۱۸۹۶ شمشیربازیسابر مردان
1 طلایوانیس میتروپولوس ۱۸۹۶ ژیمناستیکمردان rings
1 طلانیکولاس آندریاکوپولوس ۱۸۹۶ژیمناستیکمردان rope climbing
1 طلاپانتلیس کاراسوداس ۱۸۹۶ تیراندازیمردان 200 m military rifle
1 طلاگئورگیوس اورفانیدیس ۱۸۹۶ تیراندازیمردان 300 m free rifle, three positions
1 طلایوانیس فرانگودیس ۱۸۹۶ تیراندازیتپانچه آتش سریع ۲۵ متر مردان
1 طلایوانیس مالوکینیس ۱۸۹۶ شنامردان sailors 100 m freestyle
2 نقرهخاریلوس واسیلاکوس ۱۸۹۶ دو و میدانیماراتون مردان
2 نقرهمیلتیادیس گوسکوس ۱۸۹۶ دو و میدانیمردان shot put
2 نقرهپانایوتیس پاراسکووپولوس ۱۸۹۶ دو و میدانیپرتاب دیسک مردان
2 نقره استاماتیوس نیکولوپولوس ۱۸۹۶ دوچرخه‌سواری مردان sprint
مردان time trial
2 نقرهگئورگیوس کولتیس ۱۸۹۶ دوچرخه‌سواری110 کیلومتر مردان
2 نقرهتیلماخوس کاراکالوس ۱۸۹۶ شمشیربازیمردان sabre
2 نقرهتوماس سناکیس ۱۸۹۶ ژیمناستیکمردان rope climbing
2 نقره ۱۸۹۶ ژیمناستیکمردان team parallel bars
2 نقرهپاناگیوتیس پاولیدیس ۱۸۹۶ تیراندازیمردان 200 m military rifle
2 نقرهیوانیس فرانگودیس ۱۸۹۶ تیراندازیمردان 300 m free rifle, three positions
2 نقرهگئورگیوس اورفانیدیس ۱۸۹۶ تیراندازیمردان 25 m rapid fire pistol
2 نقرهآنتونیوس پپانوس ۱۸۹۶ شنامردان 500 m freestyle
2 نقرهیوانیس آندرئو ۱۸۹۶ شنامردان 1200 m freestyle
2 نقرهاسپیریدون خازاپیس ۱۸۹۶ شنامردان sailors 100 m freestyle
2 نقرهدیونیسیوس کاسداگلیس ۱۸۹۶ تنیسمردان singles
2 نقرهگئورگیوس تسیتاس ۱۸۹۶ کشتیمردان Greco-Roman
3 برنزدیمیتریوس گولمیس ۱۸۹۶ دو و میدانیمردان 800 m
3 برنزEvangelos Damaskos ۱۸۹۶ دو و میدانیمردان pole vault
3 برنزIoannis Theodoropoulos ۱۸۹۶ دو و میدانیمردان pole vault
3 برنزIoannis Persakis ۱۸۹۶ دو و میدانیمردان triple jump
3 برنزگئورگیوس پاپاسیدریس ۱۸۹۶ دو و میدانیمردان shot put
3 برنزسوتیریوس ورسیس ۱۸۹۶ دو و میدانیپرتاب دیسک مردان
3 برنزپریکلیس پیراکوس-ماورومیچالیس ۱۸۹۶ شمشیربازیمردان foil
3 برنزپطروس پرساکیس ۱۸۹۶ ژیمناستیکمردان rings
3 برنز ۱۸۹۶ ژیمناستیکمردان team parallel bars
3 برنزنیکولاس تریکوپیس ۱۸۹۶ تیراندازیمردان 200 m military rifle
3 برنزنیکولاس موراکیس ۱۸۹۶ تیراندازیمردان 25 m military pistol
3 برنزیوانیس فرانگودیس ۱۸۹۶ تیراندازیمردان 30 m free pistol
3 برنز افستاتیوس خورافاس ۱۸۹۶ شنا مردان 500 m freestyle
مردان 1200 m freestyle
3 برنزدیمیتریوس دریواس ۱۸۹۶ شنامردان sailors 100 m freestyle
3 برنزکونستانتینوس پاسپاتیس ۱۸۹۶ تنیسمردان singles
3 برنزالکساندروس نیکولوپولوس ۱۸۹۶ وزنه‌برداریمردان one hand lift
3 برنزسوتیریوس ورسیس ۱۸۹۶ وزنه‌برداریمردان two hand lift
3 برنزاستفانوس خریستوپولوس ۱۸۹۶ کشتیمردان Greco-Roman
1 طلاPerikles Kakousis ۱۹۰۴ وزنه‌برداریمردان two hand lift
3 برنزNikolaos Georgantas ۱۹۰۴ دو و میدانیپرتاب دیسک مردان
2 نقره کونستانتینوس سیکلیتیراس ۱۹۰۸ دو و میدانی پرش طول ایستاده مردان
پرش طول ایستاده مردان
2 نقرهMichalis Dorizas ۱۹۰۸ دو و میدانیمردان freestyle javelin
3 برنزAnastasios Metaxas ۱۹۰۸ تیراندازیمردان individual trap shooting
1 طلاکونستانتینوس سیکلیتیراس ۱۹۱۲دو و میدانیپرش طول ایستاده مردان
3 برنزکونستانتینوس سیکلیتیراس ۱۹۱۲دو و میدانیمردان standing high jump
2 نقرهGeorgios Moraitinis
Iason Sappas
Alexandros Theofilakis
Ioannis Theofilakis
Alexandros Vrasivanopoulos
۱۹۲۰ تیراندازیمردان 30 m team military pistol
3 برنزجورجیوس روبانیس ۱۹۵۶ دو و میدانیمردان pole vault
1 طلاکنستانتین دوم یونان
Odysseus Eskitzoglou
Georgios Zaïmis
۱۹۶۰ قایقرانی بادبانیدراگون
3 برنزPetros Galaktopoulos ۱۹۶۸ کشتیفرنگی 70 ک‌گ مردان
2 نقرهIlias Khatzipavlis ۱۹۷۲ قایقرانی بادبانیفین
2 نقرهPetros Galaktopoulos ۱۹۷۲ کشتیفرنگی 74 ک‌گ مردان
1 طلاStelios Mygiakis ۱۹۸۰ کشتیفرنگی 62 ک‌گ مردان
3 برنزGeorgios Hatziioannidis ۱۹۸۰ کشتیآزاد 62 ک‌گ مردان
3 برنزAristidis Rapanakis
Anastasios Gavrilis
Tasos Bountouris
۱۹۸۰ قایقرانی بادبانیSoling
2 نقرهDimitrios Thanopoulos ۱۹۸۴ کشتیفرنگی 82 ک‌گ مردان
3 برنزCharalambos Cholidis ۱۹۸۴ کشتیفرنگی 57 ک‌گ مردان
3 برنزCharalambos Cholidis ۱۹۸۸ کشتیفرنگی 57 ک‌گ مردان
1 طلاVoula Patoulidou ۱۹۹۲ دو و میدانیدو 100 متر بامانع 100 زنان
1 طلاپیروس دیماس ۱۹۹۲ وزنه‌برداری82.5 ک‌گ مردان
1 طلایوانیس ملیسانیدیس ۱۹۹۶ ژیمناستیکمردان floor
1 طلاNikolaos Kaklamanakis ۱۹۹۶ قایقرانی بادبانیمردان Mistral One Design
1 طلاپیروس دیماس ۱۹۹۶ وزنه‌برداری83 ک‌گ مردان
1 طلاکاخی کاشیاشویلی ۱۹۹۶ وزنه‌برداری99 ک‌گ مردان
2 نقرهNiki Bakoyianni ۱۹۹۶ دو و میدانی[[Athletics at the 1996 Summer Olympics – Women's high jump|high jump زنان]]
2 نقرهLeonidas Sabanis ۱۹۹۶ وزنه‌برداری59 ک‌گ مردان
2 نقرهValerios Leonidis ۱۹۹۶وزنه‌برداری64 ک‌گ مردان
2 نقرهLeonidas Kokas ۱۹۹۶ وزنه‌برداری91 ک‌گ مردان
1 طلاکونستانتینوس کنتریس ۲۰۰۰ دو و میدانیمردان 200 metres
1 طلاMichail Mouroutsos ۲۰۰۰ تکواندو58 ک‌گ مردان
1 طلاپیروس دیماس ۲۰۰۰ وزنه‌برداری85 ک‌گ مردان
1 طلاکاخی کاشیاشویلی ۲۰۰۰ وزنه‌برداری94 ک‌گ مردان
2 نقرهEkaterini Thanou ۲۰۰۰ دو و میدانی100 متر زنان
2 نقرهAnastasia Kelesidou ۲۰۰۰ دو و میدانیپرتاب دیسک زنان
2 نقرهمیرلا مانیانی ۲۰۰۰ دو و میدانیپرتاب نیزه زنان
2 نقرهدیموستنیس تامپاکوس ۲۰۰۰ ژیمناستیکمردان rings
2 نقرهLeonidas Sabanis ۲۰۰۰وزنه‌برداری62 ک‌گ مردان
2 نقرهViktor Mitrou ۲۰۰۰ وزنه‌برداری77 ک‌گ مردان
3 برنزIoanna Chatziioannou ۲۰۰۰ وزنه‌برداری63 ک‌گ زنان
3 برنزAmiran Kardanov ۲۰۰۰ کشتیآزاد 54 ک‌گ مردان
3 برنزEirini Aindili
Evangelia Christodoulou
Maria Georgatou
Zacharoula Karyami
Charikleia Pantazi
Anna Pollatou
۲۰۰۰ ژیمناستیکزنان rhythmic group all-around
1 طلاThomas Bimis
Nikolaos Siranidis
۲۰۰۴ شیرجهمردان 3 m synchronized springboard
1 طلاالیاس الیادیس ۲۰۰۴ جودو-81 ک‌گ مردان
1 طلاSofia Bekatorou
Emilia Tsoulfa
۲۰۰۴ قایقرانی بادبانی470 زنان
1 طلادیموستنیس تامپاکوس ۲۰۰۴ ژیمناستیکمردان rings
1 طلاآتاناسیا تسوملکا ۲۰۰۴ دو و میدانی20 کیلومتر پیاده‌روی زنان
1 طلافانی چالکیا ۲۰۰۴ دو و میدانیدو ۴۰۰ متر بامانع زنان
2 نقرهAnastasia Kelesidou ۲۰۰۴ دو و میدانیپرتاب دیسک زنان
2 نقرهNikolaos Kaklamanakis ۲۰۰۴ قایقرانی بادبانیمردان mistral
2 نقرهHrysopiyi Devetzi ۲۰۰۴ دو و میدانیپرش سه‌گام زنان
2 نقره ۲۰۰۴ واترپلورقابت زنان
2 نقرهElisavet Mystakidou ۲۰۰۴ تکواندو-67 ک‌گ زنان
2 نقرهAlexandros Nikolaidis ۲۰۰۴ تکواندو+80 ک‌گ مردان
3 برنزپیروس دیماس ۲۰۰۴ وزنه‌برداری-85 ک‌گ مردان
3 برنزVasileios Polymeros
Nikolaos Skiathitis
۲۰۰۴ روئینگمردان lightweight double sculls
3 برنزآرتیوم کیورغیان ۲۰۰۴ کشتیفرنگی 55 ک‌گ مردان
3 برنزمیرلا مانیانی ۲۰۰۴ دو و میدانیپرتاب نیزه زنان
2 نقرهDimitrios Mougios
Vasileios Polymeros
۲۰۰۸ روئینگمردان lightweight double sculls
2 نقرهAlexandros Nikolaidis ۲۰۰۸ تکواندو+80 ک‌گ مردان
3 برنزSofia Bekatorou
Virginia Kravarioti
Sofia Papadopoulou
۲۰۰۸ قایقرانی بادبانیزنان yngling class
3 برنزالیاس الیادیس ۲۰۱۲ جودو90 ک‌گ مردان
3 برنزChristina Giazitzidou
Alexandra Tsiavou
۲۰۱۲ روئینگزنان lightweight double sculls
1 طلاآنا کوراکاکی ۲۰۱۶ تیراندازیزنان 25 m pistol
1 طلاالفتریوس پترونیاس ۲۰۱۶ ژیمناستیکمردان rings
1 طلاکاترینا استفانیدی ۲۰۱۶ دو و میدانیزنان pole vault
2 نقرهاسپیریدون یانیوتیس ۲۰۱۶ شنا کیلومتر مردان 10 km open water
3 برنزآنا کوراکاکی ۲۰۱۶ تیراندازیتپانچه بادی ۱۰ متر زنان
3 برنزPavlos Kagialis
Panagiotis Mantis
۲۰۱۶ قایقرانی بادبانی470 مردان

مدال‌آوران ورزشکاران

پیروس دیماس is the top Greek Olympic medalist having won three gold and one bronze medal in weightlifting.
کونستانتینوس سیکلیتیراس has won four Olympic medals in athletics and ties Pyrros Dimas for the Greek athlete with the most Olympic medals won in total.
Voula Patoulidou نخستین ورزشکار دو و میدانی زن یونانی was که برنده مدال طلا بازی های المپیم در 1992 شد.
خریسوپییی دودزی، دارای یک مدال نقره در پرش سه‌گام.
ورزشکار ورزش بازی‌ها مجموع
پیروس دیماس وزنه‌برداری ۱۹۹۲۱۹۹۶۲۰۰۰۲۰۰۴ ۳ ۰ ۱ ۴
کونستانتینوس سیکلیتیراس دو و میدانی ۱۹۰۸۱۹۱۲ ۱ ۲ ۱ ۴
یوانیس فرانگودیس تیراندازی ۱۸۹۶ ۱ ۱ ۱ ۳
کاخی کاشیاشویلی وزنه‌برداری ۱۹۹۶۲۰۰۰ ۲ ۰ ۰ ۲
نیکولاس آندریاکوپولوس ژیمناستیک ۱۸۹۶ ۱ ۱ ۰ ۲
گئورگیوس اورفانیدیس تیراندازی ۱۸۹۶ ۱ ۱ ۰ ۲
Nikolaos Kaklamanakis قایقرانی بادبانی ۱۹۹۶۲۰۰۴ ۱ ۱ ۰ ۲
دیموستنیس تامپاکوس ژیمناستیک ۲۰۰۰۲۰۰۴ ۱ ۱ ۰ ۲
یوانیس میتروپولوس ژیمناستیک ۱۸۹۶ ۱ ۰ ۱ ۲
Sofia Bekatorou قایقرانی بادبانی ۲۰۰۴۲۰۰۸ ۱ ۰ ۱ ۲
الیاس الیادیس جودو ۲۰۰۴۲۰۱۲ ۱ ۰ ۱ ۲
آنا کوراکاکی تیراندازی ۲۰۱۶ ۱ ۰ ۱ ۲
استاماتیوس نیکولوپولوس دوچرخه‌سواری ۱۸۹۶ ۰ ۲ ۰ ۲
توماس سناکیس ژیمناستیک ۱۸۹۶ ۰ ۲ ۰ ۲
Leonidas Sabanis وزنه‌برداری ۱۹۹۶۲۰۰۰ ۰ ۲ ۰ ۲
Anastasia Kelesidou دو و میدانی ۲۰۰۰۲۰۰۴ ۰ ۲ ۰ ۲
Alexandros Nikolaidis تکواندو ۲۰۰۴۲۰۰۸ ۰ ۲ ۰ ۲
پطروس پرساکیس ژیمناستیک ۱۸۹۶ ۰ ۱ ۱ ۲
Petros Galaktopoulos کشتی ۱۹۶۸۱۹۷۲ ۰ ۱ ۱ ۲
میرلا مانیانی دو و میدانی ۲۰۰۰۲۰۰۴ ۰ ۱ ۱ ۲
خریسوپییی دودزی دو و میدانی ۲۰۰۴۲۰۰۸ ۰ ۱ ۰ ۱
Vasileios Polymeros روئینگ ۲۰۰۴۲۰۰۸ ۰ ۱ ۱ ۲
افستاتیوس خورافاس شنا ۱۸۹۶ ۰ ۰ ۲ ۲
Charalambos Cholidis کشتی ۱۹۸۴۱۹۸۸ ۰ ۰ ۲ ۲

مدال آوران برتر

The tables below list the top Olympic medalists for Greece, sorted by gold, silver and then bronze medals.

مردان
ورزشکار ورزش بازی‌ها مجموع
پیروس دیماس وزنه‌برداری ۱۹۹۲۱۹۹۶۲۰۰۰۲۰۰۴ ۳ ۰ ۱ ۴
کاخی کاشیاشویلی وزنه‌برداری ۱۹۹۶۲۰۰۰ ۲ ۰ ۰ ۲
کونستانتینوس سیکلیتیراس دو و میدانی ۱۹۰۸۱۹۱۲ ۱ ۲ ۱ ۴
یوانیس فرانگودیس Shooting ۱۸۹۶ ۱ ۱ ۱ ۳
نیکولاس آندریاکوپولوس ژیمناستیک ۱۸۹۶ ۱ ۱ ۰ ۲
گئورگیوس اورفانیدیس Shooting ۱۸۹۶ ۱ ۱ ۰ ۲
Nikolaos Kaklamanakis Sailing ۱۹۹۶۲۰۰۴ ۱ ۱ ۰ ۲
دیموستنیس تامپاکوس ژیمناستیک ۲۰۰۰۲۰۰۴ ۱ ۱ ۰ ۲
یوانیس میتروپولوس ژیمناستیک 1896 ۱ ۰ ۱ ۲
الیاس الیادیس Judo ۲۰۰۴2012 ۱ ۰ ۱ ۲
زنان
Athlete Sport Games مجموع
Sofia Bekatorou Sailing ۲۰۰۴۲۰۰۸ ۱ ۰ ۱ ۲
آنا کوراکاکی تیراندازی ۲۰۱۶ ۱ ۰ ۱ ۲
Voula Patoulidou دو و میدانی ۱۹۹۲ ۱ ۰ ۰ ۱
فانی چالکیا دو و میدانی ۲۰۰۴ ۱ ۰ ۰ ۱
Emilia Tsoulfa Sailing ۲۰۰۴ ۱ ۰ ۰ ۱
آتاناسیا تسوملکا دو و میدانی ۲۰۰۴ ۱ ۰ ۰ ۱
کاترینا استفانیدی دو و میدانی ۲۰۱۶ ۱ ۰ ۰ ۱
Anastasia Kelesidou دو و میدانی ۲۰۰۰۲۰۰۴ ۰ ۲ ۰ ۲
میرلا مانیانی دو و میدانی ۲۰۰۰۲۰۰۴ ۰ ۱ ۱ ۲
خریسوپییی دودزی دو و میدانی ۲۰۰۴۲۰۰۸ ۰ ۱ ۰ ۱

جستارهای وابسته

 • رده:رقابت‌کنندگان المپیک اهل یونان

منابع

  پیوند به بیرون

  در ویکی‌انبار پرونده‌هایی دربارهٔ یونان در بازی‌های المپیک موجود است.
  This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.