هیتی‌ها

هیتیان مردمانی باستانی بودند که به زبان هیتی که از شاخهٔ آناتولی خانوادهٔ هندواروپایی صحبت می‌کردند و کشوری پادشاهی در آناتولی (ترکیه امروزی) و میان‌رودان شمالی و سوریه تأسیس کردند و پایتخت آن‌ها شهر خاتوشا (۱۱۸۰ تا ۱۶۰۰ پ.م) بود.

Hittite Empire امپراتوری هیتی‌ها

۱۶۰۰ پیش از میلاد–۱۱۷۸ پیش از میلاد
قلمرو پادشاهی هیتی‌ها در ۱۳۰۰ پیش از میلاد (منطقهٔ آبی)
مصر (زرد) - آشور (سبز)
پایتختخاتوشا
زبان(های) رایجهیتیایی، لووی، اکدی، حاتی
حکومتپادشاهی
 ۱۶۰۰ پ.م
لابارنا اول (اولین)
 ۱۱۷۸ پ.م
شوپ پیلولومای دوم (آخرین)
دوره تاریخیعصر برنز
 بنیان‌گذاری
۱۶۰۰ پیش از میلاد
 فروپاشی
۱۱۷۸ پیش از میلاد
امروز بخشی از ترکیه
 سوریه
 لبنان

هیتی‌ها معروف به مهارتشان در ساختمان و استفاده کردن از ارابه و از پیشروان عصر آهن و ساخت مصنوعات از آهن بودند.

امپراتوری هیتی در ۱۲۹۰ پ.م.

پادشاهی هیتیایی به سه دوره قراردادی تقسیم شده‌است:

  • پادشاهی قدیمی هیتیایی. ۱۷۵۰–۱۵۰۰ پ.م
  • پادشاهی میانی هیتیایی. ۱۵۰۰ پ.م- ۱۴۳۰ پ.م در حدود ۱٬۵۹۵ پیش از میلاد هیتی‌ها بابل را اشغال و غارت می‌کنند.[1]
  • پادشاهی جدید هیتیایی ۱۴۳۰–۱۱۸۰ پ.م

پس از ۱۱۸۰ پ.م امپراتوری هیتی در چندین دولت-شهر (نوهیتیایی)، مستقل تقسیم شد.

نوهیتیایی، کشورهایی بودند که با زبان لوویان حرف می‌زدند و در سوریه عصر آهن، پس از سرنگونی امپراتوری هیتی سر برآوردند و تا اشغال شدن به دست کیمری‌ها بر پا بودند (۱۱۸۰ تا ۷۰۰ پیش از میلاد).

نباید حتیان (Hattians) که زودتر تا آغاز هزاره دوم پ.م در همان ناحیه ساکن شدند و به یک زبان غیر هندو-اروپایی صحبت می‌کردند را با هیتیان (Hittites) هندو-اروپایی اشتباه گرفت.

در حدود ۱۴٠٠ پیش از میلاد، از مصنوعات آهنی در قلمرو هیتی‌ها در ارمنستان کنونی استفاده می‌شد که این به عنوان نخستین شواهد مصرف این عنصر است.[1]

کشف سند ازدواج به شکل سنگ نگاره در حدود ١٣۵٠ پیش از میلاد در بغازکوی (Boḡazköy) واقع در آناتولی، با ذکر نام پادشاه هیتی و حاکم تمدن میتانی که فرمانروایان سرزمین‌هایی هستند که مردم در آنجا به میترا-وارونا، ایندرا و اشوین‌ها متوسل می‌شوند و آن‌ها را می‌پرستند. این سند ظاهراً رسیدن موجی از اقوام هندو-ایرانی را به شمال غرب ایران تصدیق می‌کند.[1]

جستارهای وابسته

منابع

پیوند به بیرون

هیتی‌ها

در ویکی‌انبار پرونده‌هایی دربارهٔ هیتی‌ها موجود است.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.