اسکاتس

اسکاتس نام زبانی از خانواده زبان‌های ژرمنی است که گویشوران آن در قسمت‌های جنوبی و شرقی اسکاتلند و بخش‌هایی از استان اولستر (جایی که به زبان اسکات اولستری معروف است) در جمهوری ایرلند پراکنده‌اند. در بیشتر مواقع این زبان را با نام اسکاتی علیا می شناسند تا بتوانند آن را از زبان گیلیک اسکاتلندی تمایز دهند.

اسکاتس
اسکاتس سفلی
(Braid) Scots, Lallans
زبان بومی دربریتانیا, جمهوری ایرلند
منطقه
 • Scotland: Scottish Lowlands, Northern Isles, Caithness, Arran and Campbeltown
 • Ulster (Ireland): Counties Down, Antrim, Londonderry, Donegal and Armagh
قومیتScottish people
شمار گویشوران
۱۱۰٬۰۰۰–۱۲۵٬۰۰۰  (۱۹۹۹–۲۰۱۱)[1]
1.5 million L2 speakers (no date)[2]

In the 2011 census, respondents indicated that 1.54 million (30%) are able to speak Scots.[3]

هندواروپایی
گونه‌های نخستین
Old English
 • Middle English
  • Early Scots
   • Middle Scots
    • اسکاتس
گویش‌ها
اسکاتس اولستر
شمالی
Insular
Latin
وضعیت رسمی
زبان رسمی در
None
 • Classified as a "traditional language" by the Scottish Government.
 • Classified as a "regional or minority language" under the European Charter for Regional or Minority Languages, ratified by the United Kingdom in 2001.
 • Classified as a "traditional language" by The North/South Language Body.
زبان اقلیت
شناخته‌شده در
تنظیم‌شده توسط
 • Scotland: None, although the Dictionary of the Scots Language carries great authority and the Scottish Government's Partnership for a Better Scotland coalition agreement (2003) promises support.
 • Ireland: None, although the cross-border Ulster-Scots Agency, established as a result of the Good Friday Agreement, promotes usage.
کدهای زبان
ایزو ۲–۶۳۹sco
ایزو ۳–۶۳۹sco
گلاتولوگscot1243[4]
زبان‌شناسی52-ABA-aa (varieties:
52-ABA-aaa to -aav)
Areas where the Scots language was spoken in the 20th century[5][6]

در مورد زبان اسکاتس در میان زبان شناسان اتفاق نظر وجود ندارد. عده‌ای اسکاتس را زبانی مستقل و عضوی از خانواده زبان‌های ژرمنی می‌دانند، گروهی آن را گونه‌ای قدیمی از زبان انگلیسی و برخی نیز آن را گونه‌ای از انگلیسی اسکاتلندی استاندارد برمی‌شمرند.

زبان اسکاتس خود دارای گویش‌های چندی است، از جمله:

 • اسکاتس جزیره‌ای (در جزایر شتلند و اورکنی)
 • اسکاتس شمالی
 • اسکاتس مرکزی
 • اسکاتس جنوبی
 • اسکاتس اولستر

منابع

 1. 7% of the population (100,000–115,000) report using Scots at home in the 2011 census; 10,000 speakers in Ireland are reported by Ethnologue
 2. الگو:E20
 3. Scotland's Census 2011 – Scots language skills
 4. Nordhoff, Sebastian; Hammarström, Harald; Forkel, Robert; Haspelmath, Martin, eds. (2013). "Scots". Glottolog 2.2. Leipzig: Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology.
 5. Grant, William (1931). "Map 2". Scottish National Dictionary. Archived from the original on 21 January 2012.
 6. Gregg, R. J. (1972) The Scotch-Irish Dialect Boundaries in Ulster in Wakelin M.F., Patterns in the Folk Speech of The British Isles, London
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.