زبان‌های ژرمنی شرقی

زبان‌های ژرمنی شرقی شاخه ای منقرض شده از خانواده زبان‌های ژرمنی می‌باشند که شامل زبان‌های گوتیک، وندالی، بورگوندی و گوتیک کریمه می‌شده‌است. ازمیان این زبان‌ها تنها آثاری از زبان گوتیک به جای مانده است. برخی بر این باورند که زبان گوتیک کریمه تا قرن هجدهم میلادی پابرجا بوده‌است.

زبان‌های ژرمنی شرقی
گوتیک
پراکنش:اروپا شرقی
تبار:هندواروپایی
زیرگروه‌ها:
گوتیک کریمه
ایزو ۵–۶۳۹gme
مهاجرت قبایل ژرمنی
  قبل از ۷۵۰ پیش از میلاد
  تا سال ۵۰۰ پیش از میلاد
  تا سال ۲۵۰ پیش از میلاد
  تا سال ۱ میلادی

براساس گزارش‌های تاریخی، شواهد زبانی و جغرافیایی و یافته‌های باستان شناسی، قبایل ژرمنی شرقی که به زبان‌های ژرمنی شرقی سخن می‌گفته‌اند از اسکاندیناوی در فاصله زمانی سال‌های ۳۰۰ تا ۶۰۰ قبل از میلاد به سرزمین‌های میان دو رود اودر و ویستولا مهاجرت کردند. مهاجرت این اقوام تأثیرات فرهنگی زیادی بر ساکنان مناطق پومرانی و شمال لهستان داشته‌است. همچنین برخی شواهد باستان‌شناسی حاکی از آن است که بورگوندی‌ها در جزیره برنهلم دانمارک اقامت داشته‌اند. دیگر قبایل شرقی (وندال‌ها، گوت‌ها، بورگوندی‌ها، و غیره ) که با قبایل ژرمنی شمالی درارتباط بوده‌اند از اسکاندیناوی به شرق رود الب مهاجرت کردند.

جستارهای وابسته

منابع

    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.