درنتی

درنتی به مجموعه‌ای از گویش‌های موجود در استان درنته کشور هلند گفته می‌شود و نیمی از اهالی این استان گویشوران آن هستند.

تمامی گویش‌های موجود در استان درنته، هلندی ساکسون پایین هستند. معمولاً گویش‌های شمالی و شرقی (نوردنفلدس و فنکولونیالس) جزو گویش‌های خرونینگی، گویش‌های مناطق جنوب غربی جزو گویش‌های استلینگورفی و گویش‌های موجود در روستاهای جنوبی (هم مرز با کشور آلمان) سالاندی به شمار می‌آیند.

منابع

    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.