آخترهوکی

آخترهوکی یکی از گویش‌های هلندی ساکسون پایین در منطقه آخترهوک (در استان خلدرلاند و در شرق رودخانه ایسل) در کشور هلند است.

گستره گویش آخترهوکی

آخترهوکی گونه‌های متعددی دارد؛ در مناطق شمالی و شرقی بیشتر مانند گویش‌های توینتی یا سالاندی است و در مناطق غربی بیشتر به فلووه‌ای شرقی نزدیکی دارد.

منابع

    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.