خرونینگنی

خرونینگی نام مجموعه‌ای از گویش‌های فریزو-ساکسون است که گویشوران آن‌ها در استان خرونینگن و بخش‌های مجاور آن در استان‌های درنته و فریسلاند در کشور هلند پراکنده‌اند.

گستره گویش‌های خرونینگی

زبان فریزی تاثیر بسیار زیادی بر این گویش‌ها داشته‌است و لهجه و واژگان در آن‌ها تفاوت چشمگیری با سایر گویش‌های هلندی ساکسون پایین دارد.

منابع

    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.