زبان شاهرودی

شاهرودی یک زبان رو به مرگ ایرانی شمال غربی و مرتبط با تالشی است.

شاهرودی
زبان بومی درایران
شمار گویشوران
(بدون برآورد دسترسی)
عربی
کدهای زبان
ایزو ۳–۶۳۹shm
گلاتولوگshah1254[1]

منابع

  1. Nordhoff, Sebastian; Hammarström, Harald; Forkel, Robert; Haspelmath, Martin, eds. (2013). "Shahrudi". Glottolog 2.2. Leipzig: Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.