آلمانی بالا

آلمانی بالا خانواده‌ای از گویش‌های آلمانی است که گویشوران آن در جنوب آلمان، اتریش، سویس و شمال ایتالیا پراکنده‌اند.

گسترهٔ آلمانی بالا:
  ۱: فرانکی شرقی
  ۲: فرانکی جنوبی
  ۳: شوابی
  ۴: آلمانیش پایین
  ۴: آلمانی آلزاسی
  ۵: آلمانیش بالا و علیا
  ۶: اتریشی-باواریایی شمالی
  ۷: اتریشی-باواریایی مرکزی
  ۸: اتریشی-باواریایی جنوبی

آلمانی بالا به دو گروه اصلی آلمانیش و اتریشی-باواریایی تقسیم می‌شود که هرکدام شامل گویش‌های مختلفی هستند:

 • آلمانیش:
  • شوابی (شماره ۳)
  • آلمانیش پایین (شماره ۴)
  • آلمانیش بالا (شماره ۶)
   • آلمانی برن
   • آلمانی زوریخ
  • آلمانیش علیا (شماره ۶)
   • آلمانی وله (ایالت وله در کشور سویس)
    • آلمانی والزر
 • اتریشی-باواریایی:
  • اتریشی-باواریایی شمالی (شماره ۷)
  • اتریشی-باواریایی مرکزی (شماره ۸)
   • آلمانی وینی
   • آلمانی مونیخ
  • اتریشی-باواریایی جنوبی (شماره ۹)
   • سیمبری
   • موخنو
   • آلمانی هوتری

منابع

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.