استلینگورفی

استلینگورفی به دسته‌ای از گویش‌های هلندی ساکسون پایین گفته می‌شود. این زبان هنوز گویشورانی در مناطق استلینگورف شرقی و غربی (در استان فریسلاند)، استین ویکرلاند و بخش‌هایی از استان درنته (در کشور هلند) دارد.

گستره گویش‌های استلینگورفی

استلینگورفی برای بسیاری از اهالی هلند به راحتی قابل فهم است.

منابع

    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.