فلووه‌ای

فلووه‌ای زبانی از دسته زبان‌های هلندی ساکسون پایین در منطقه فلووه در استان خلدرلاند در کشور هلند است. فلووه‌ای معمولاً به دو گویش اصلی فلووه‌ای شرقی و غربی تقسیم می‌شود، گرچه تفاوت این دو گویش تنها در دستور زبان است. فلووه‌ای غربی بیش از فلووه‌ای شرقی از زبان هلندی متاثر بوده‌است و هرچه به سوی شرق پیش می‌رویم گویش‌ها از هلندی معیار دورتر می‌شوند. در بخش هاتم در شمال خلدرلاند، فلووه‌ای شرقی به شدت از زبان سالاندی تاثیر پذیرفته‌است.

گستره فلووه‌ای

منابع

    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.