زبان‌های فرانکی سفلی

فرانکی سفلا نام گروهی از زبان‌های ژرمنی است که منشأ همگی آنها زبان فرانکی باستان است و در هلند، شمال بلژیک (فلاندری)، شهرستان‌های شمالی فرانسه، غرب آلمان و همچنین کشورهای سورینام، آفریقای جنوبی و نامیبیا بدان‌ها سخن گفته می‌شود.

زبان‌های فرانکی سفلی
Default
کدهای زبان
ایزو ۳–۶۳۹

زبان فرانکی باستان

فرانکی باستان زبان فرانک‌ها بوده‌است. این زبان که در خانواده زبان‌های ژرمنی غربی جای دارد در زمان مروونژی‌ها و تا قبل از قرن هفتم میلادی رواج داشته‌است. اوسترازیا که یکی از دوبخش اصلی قلمرو مروونژی‌ها بوده شامل غرب آلمان، شرق و شمال فرانسه، لوکزامبورگ، بلژیک و هلند امروزی می‌شده‌است. فرانکی باستان تاثیر زیادی بر فرانسوی باستان داشته‌است. این زبان به تدریج در بخش‌های شمالی تبدیل به فرانکی سفلای باستان و در بخش‌های جنوبی تبدیل به زبان‌های اوییل شد. (فرانکی سفلای باستان دسته‌ای از گویش‌های فرانکی باستان بوده‌است که خود از دو بخش فرانکی سفلای باستان غربی (هلندی باستان) و شرقی تشکیل می‌شده.)

زبان‌های فرانکی سفلای امروزی

۱- بربانی
۲- فلاندری شرقی و غربی
۳- زیلاندی
۴- هولاندی
۵- خلدری جنوبی
۶- لیمبورخی

زبان‌های فرانکی سفلای امروزی به دوبخش اصلی هلندی و آفریکانس بخش می‌شوند:

منابع

    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.