زبان سلکوپی

زبان سلکوپی زبان مردم سلکوپ در کشور روسیه است که در منطقه سیبری در جواری رود ینی‌سئی و رود اب حدود 1,570 گویشور دارد.

سلکوپی
шӧльӄумыт әты šöľqumyt әty,
чумыль ӄумыт әты čumyľ qumyt әty,
сӱccӱ ӄумыт әты śüssü qumyt әty,
шӧш ӄумыт әты šöš qumyt әty,
тӱй ӄумыт әты tüj qumyt әty
زبان بومی درروسیه
منطقهیامالو-ننتس
قومیتمردم سلکوپ
شمار گویشوران
ناشناخته (1,570 اشاره‌شده 1994)
اورالی
 • سموئیدی
  • (core)
   • کاماس-سلکوپی
    • سلکوپی
کدهای زبان
ایزو ۲–۶۳۹sel
ایزو ۳–۶۳۹sel

طبقه بندی زبانی

این زبان یک زبان اورالی است که از شاخه زبان‌های سموئیدی بوده و یک زبان پیوندی می‌باشد. زبان سلکوپی گویش‌های متعددی داشته که توسط مردم سلکوپ بدان تکلم می‌شود. زبان دیگر و نزدیک به زبان سلکوپی زبان کاماسی بوده که هم‌اکنون از میان رفته‌است. مهم‌ترین گویش این زبان گویش تاز می‌باشد که زبان مردمی است که در جوار رودخانه‌ای به همین نام بسر می‌برند.

آواشناسی

این زبان دارای 25 واکه و 16 همخوان می‌باشد بر اساس گویش تاز می‌باشد.

منابع

  پیوند به بیرون

  This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.