الفبای گوتی

الفبای گوتی الفبایی بود که برای نوشتن زبان گوتی در قرن چهارم میلادی توسط اولفیلاس به هدف ترجمه انجیل ایجاد شد.[1] این الفبا براساس الفبای یونانی است که بدان تعدادی حرف جدید برای واج‌های گوتی افزوده شده‌است.

گوتی
نوعالفبا
زبان‌هازبان گوتی
دورهٔ زمانیاز حدود ۳۵۰ تا ۶۰۰ میلادی
سامانهٔ مادر
الفبای یونانی تکمیل توسط الفبای لاتین و احتمالاً خط رونی (سوال‌برانگیز)
  • گوتی
ایزو ۱۵۹۲۴Goth, 206
جهتچپ به راست
مخفف یونیکدGothic
دامنه یونیکدU+10330–U+1034F

حروف

در پایین جدول حروف گوتی ارائه شده‌است. دو حرف þ و ƕ در نویسه‌گردانی در انگلیسی امروز کاربرد ندارند.

حرفبرابر انگلیسیمقایسهنام گوتینام رونیراهنما:IPAارزش عددیمرجع عددی
𐌰aآلفاaza <*ans "آسیر" or asks "زبان گنجشگ"*ansuz/[[|a, a:]]/1&#x10330;
𐌱bبتاbercna <*bairka "توس"*berkanan/[[|b]]/ [b, β]2&#x10331;
𐌲gگاماgeuua <giba "gift"*gebō/[[|ɡ]]/ [ɡ, ɣ, x]; /[[|n]]/ [ŋ]3&#x10332;
𐌳dدلتا، Ddaaz <dags "day"*dagaz/[[|d]]/ [d, ð]4&#x10333;
𐌴eاپسیلونeyz <aiƕs "horse" or eiws "سرخدار"*eihwaz, *ehwaz/[[|e:]]/5&#x10334;
𐌵q (استیگما), کاپاquetra <*qairþra ? or qairna "millstone"(see *perþō)/[[|kʷ]]/6&#x10335;
𐌶zزتاezec <(?)[2]*algiz/[[|z]]/7&#x10336;
𐌷hاتاhaal <*hagal or *hagls "hail"*haglaz/[[|h]]/, /[[|x]]/8&#x10337;
𐌸þ (th)فی، پسیthyth <þiuþ "good" or þaurnus "thorn"*thurisaz/[[|θ]]/9&#x10338;
𐌹iیوتاiiz <*eis "ice"*īsaz/[[|i]]/10&#x10339;
𐌺kکاپاchozma <*kusma or kōnja "pine sap"*kaunan/[[|k]]/20&#x1033A;
𐌻lلامبداlaaz <*lagus "sea, lake"*laguz/[[|l]]/30&#x1033B;
𐌼mموmanna <manna "man"*mannaz/[[|m]]/40&#x1033C;
𐌽nنوnoicz <nauþs "need"*naudiz/[[|n]]/50&#x1033D;
𐌾jG, ᛃgaar <jēr "year"*jēran/[[|j]]/60&#x1033E;
𐌿uuraz <*ūrus "نیاگاو"*ūruz/[[|ʊ]]/, /[[|u:]]/70&#x1033F;
𐍀pپیpertra <*pairþa ?*perþō/[[|p]]/80&#x10340;
𐍁قوپا90&#x10341;
𐍂rRreda <*raida "wagon"*raidō/[[|r]]/100&#x10342;
𐍃sSsugil <sauil or sōjil "sun"*sôwilô/[[|s]]/200&#x10343;
𐍄tتاوtyz <*tius "the god تیر"*tīwaz/[[|t]]/300&#x10344;
𐍅wاوپسیلونuuinne <winja "field, pasture" or winna "pain"*wunjō/w/, /y/400&#x10345;
𐍆fواو، Ffe <faihu "cattle, wealth"*fehu/[[|ɸ]]/500&#x10346;
𐍇xخیenguz <*iggus or *iggws "the god Yngvi"*ingwaz/[[|x]]/?600&#x10347;
𐍈ƕ (hw)تتاuuaer <*ƕair "kettle"-/[[|hʷ]]/700&#x10348;
𐍉oاومگا، امیکرون، utal <*ōþal "ancestral land"*ōþala/[[|o:]]/800&#x10349;
𐍊سمپی (سمپی)900&#x1034a;

پیوند به بیرون

منابع

  1. According to the testimony of the historians Philostorgius, Socrates of Constantinople and Sozomen. Cf. Streitberg (1910:20).
  2. Zacher arrives at *iuya, *iwja or *ius, cognate to ON ȳr, OE īw, ēow, OHG īwa "yew tree", though he admits having no ready explanation for the form ezec. Cf. Zacher (1855:10-13).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.