زبان دارگوا

زبان دارگوا از زبان‌های قفقازی رایج در جمهوری داغستان است که حدود چهارصد و چهل هزارتن گویشور دارد.گویش‌های متعددی دربر می‌گیرد.گویشوران این زبان مسلمان و سنی مذهب هستند .زبان دارگو به خط سیریلیک نگاشته می‌شود.گویشوران دارگو را دارگین نیز می نامند.

دارگوا
дарган мез dargan mez
زبان بومی درروسیه
منطقهداغستان
شمار گویشوران
۴۳۹٬۰۰۰  (بدون تاریخ)
زبان‌های قفقازی
وضعیت رسمی
زبان رسمی در
 داغستان
کدهای زبان
ایزو ۲–۶۳۹dar
ایزو ۳–۶۳۹dar

منابع

    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.