پرتوشیمی پزشکی

پرتوشیمی پزشکی یا پرتوداروشناسی (انگلیسی: Medicinal Radiochemistry) میان‌رشته‌ای از پرتوشیمی و پزشکی و شاخه‌ای از پزشکی هسته‌ای است که به بررسی و کاربرد پرتوایزوتوپ‌ها در تشخیص یا درمان می‌پردازد.

در بسیاری از پرتوداروها از تکنسیم-۹۹ام برای درمان استفاده می‌شود. روش‌های برش‌نگاری گسیل پوزیترون و اسپکت نیز از روش‌های مهم تشخیصی در این زمینه محسوب می‌شوند که در آنها از پرتوپی‌یاب‌ها بهره‌گیری می‌گردد.

جستارهای وابسته

منابع

    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.