آکتینیدها

۱۵ عنصر فلزی از اکتینیم (با عدد اتمی ۸۹) تا لورنسیم (با عدد اتمی ۱۰۳) واقع در دورهٔ هفتم جدول تناوبی را اکتینیدها می‌گویند. این نام از نام عنصر اکتینیم گرفته شده‌است. خواص شیمیایی این عناصر شبیه به عنصر اکتینیم است. همهٔ این عنصرها به جز لورنسیم جزو بلوک اف هستند. لورنسیم جزو بلوک دی است اما خواص شیمیایی‌اش مشابه با چهارده‌تای دیگر است. برعکس عنصرهای لانتانید، تنها چند عنصر اول این ردیف (توریم، پروتاکتینیوم و اورانیوم) در طبیعت یافت می‌شوند. از عنصر چهارم این سری به بعد که عنصرهای ترانس اورانیوم نام دارند، در طبیعت یافت نمی‌شوند و همگی رادیواکتیو هستند. در این عنصرها ساختارهسته نسبت به آرایش الکترونی از اهمیت کاربردی بیشتری برخوردار است. همه اکتینیدها هسته ناپایداری دارند، به این علت که ازجمله عنصرهای پرتوزا به‌شمار می‌آیند. شاید مشهورترین اکتینید، اورانیوم باشد که از فروپاشی هسته آن انرژی لازم برای تولید برق در نیروگاه‌ها، زیر دریایی‌ها و ناوهای هواپیمابر فراهم می‌شود.

89Ac 90Th 91Pa 92U 93Np 94Pu 95Am 96Cm 97Bk 98Cf 99Es 100Fm 101Md 102No 103Lr

خواص

خواص اکتینیدها (the mass of the most long-lived isotope is in square brackets)[1][2]
Property AcThPaUNpPuAmCmBkCfEsFmMdNoLr
Core charge ۸۹۹۰۹۱۹۲۹۳۹۴۹۵۹۶۹۷۹۸۹۹۱۰۰۱۰۱۱۰۲۱۰۳
جرم اتمی [۲۲۷]۲۳۲٫۰۳۸۱۲۳۱٫۰۳۵۸۸۲۳۸٫۰۲۸۹۱[۲۳۷][۲۴۴][۲۴۳][۲۴۷][۲۴۷][۲۵۱][۲۵۲][۲۵۷][۲۵۸][۲۵۹][۲۶۲]
تعداد ایزوتوپ‌های طبیعی ۳۱۲۳۱۲
Longest-lived isotope ۲۲۷۲۳۲۲۳۱۲۳۸۲۳۷۲۴۴۲۴۳۲۴۷۲۴۷۲۵۱۲۵۲۲۵۷۲۵۸۲۵۹۲۶۲
نیمه‌عمر of the longest-lived isotope 21.8 years14 billion years۳۲٬500 years4.47 billion years2.14 million years80.8 million years۷٬370 years15.6 million years۱٬400 years900 years1.29 years100.5 days52 days58 min261 min
Electronic configuration in the ground state 6d17s26d27s25f26d17s2or 5f16d27s25f36d17s25f46d17s2or 5f57s25f67s25f77s25f76d17s25f97s2or 5f86d17s25f107s25f117s25f127s25f137s25f147s25f147s27p1
Oxidation state ۳۳، ۴۳، ۴، ۵۳، ۴، ۵، ۶۳، ۴، ۵، ۶، ۷۳، ۴، ۵، ۶، ۷۲، ۳، ۴۳، ۴۳، ۴۲، ۳۲، ۳۲، ۳۲، ۳۲، ۳۳
Metallic radius, nm ۰٫۲۰۳۰٫۱۸۰۰٫۱۶۲۰٫۱۵۳۰٫۱۵۰۰٫۱۶۲۰٫۱۷۳۰٫۱۷۴۰٫۱۷۰۰٫۱۸۶۰٫۱۸۶
Ionic radius, nm:
An4+
An3+


۰٫۱۲۶

۰٫۱۱۴

۰٫۱۰۴
۰٫۱۱۸

۰٫۱۰۳
۰٫۱۱۸

۰٫۱۰۱
۰٫۱۱۶

۰٫۱۰۰
۰٫۱۱۵

۰٫۰۹۹
۰٫۱۱۴

۰٫۰۹۹
۰٫۱۱۲

۰٫۰۹۷
۰٫۱۱۰

۰٫۰۹۶
۰٫۱۰۹

۰٫۰۸۵
۰٫۰۹۸

۰٫۰۸۴
۰٫۰۹۱

۰٫۰۸۴
۰٫۰۹۰

۰٫۰۸۴
۰٫۰۹۵

۰٫۰۸۳
۰٫۰۸۸
Temperature, °C:
melting
boiling

۱۰۵۰
۳۳۰۰

۱۷۵۰
۴۸۰۰

۱۵۷۲
۴۴۰۰

۱۱۳۰
۳۸۰۰

۶۴۰
۳۹۰۰

۶۴۰
۳۲۳۰

۱۱۷۶
۲۶۱۰

۱۳۴۰

۱۰۵۰

۹۰۰

۸۶۰

۱۵۳۰

۸۳۰

۸۳۰

۱۶۳۰
Density, g/cm3 ۱۰٫۰۷۱۱٫۷۸۱۵٫۳۷۱۹٫۰۶۲۰٫۲۵۱۹٫۸۴۱۱٫۷۱۳٫۵۱۱۴٫۷۸
Standard electrode potential, V:
E° (An4+/An0)
E° (An3+/An0)


−۲٫۱۳

−۱٫۸۳

−۱٫۴۷

−۱٫۳۸
−۱٫۶۶

−۱٫۳۰
−۱٫۷۹

−۱٫۲۵
−۲٫۰۰

−۰٫۹۰
−۲٫۰۷

−۰٫۷۵
−۲٫۰۶

−۰٫۵۵
−۱٫۹۶

−۰٫۵۹
−۱٫۹۷

−۰٫۳۶
−۱٫۹۸

−۰٫۲۹
−۱٫۹۶


−۱٫۷۴


−۱٫۲۰

-
−۲٫۱۰
Color
[M(H2O)n]4+
[M(H2O)n]3+


Colorless

Colorless
Blue

Yellow
Dark blue

Green
Purple

Yellow-green
Purple

Brown
Violet

Red
Rose

Yellow
Colorless

نخودی
Yellow-green

سبز
سبز


Pink
خواص فیزیکی
Major crystal structures of some actinides vs. temperature Metallic and ionic radii of actinides[2]
238PuO2
کالیفرنیم

ترکیب‌ها

اکسیدها و هیدروکسیدها
An – اکتینید
**بسته به ایزوتوپ‌ها
نمک‌ها
*An – اکتینید
**بسته به ایزوتوپ‌ها

اینشتینیم تری یدید در تاریکی می‌درخشد.

جستارهای وابسته

منابع

 1. Yu.D. Tretyakov, ed. (2007). Non-organic chemistry in three volumes. Chemistry of transition elements. 3. Moscow: Academy. ISBN 5-7695-2533-9.
 2. Greenwood, p. 1263
 3. Greenwood, p. 1265
 4. Myasoedov, pp. 30–31
 5. Z. K. Karalova, B. Myasoedov (1982). Actinium. Analytical chemistry items. Moscow: Nauka.
 6. V.A. Mikhailov, ed. (1971). Analytical chemistry of neptunium. Moscow: Nauka.
 7. E.S. Palshin (1968). Analytical chemistry of protactinium. Moscow: Nauka. Unknown parameter |author-separator= ignored (help)
 8. Myasoedov, p. 88
 9. "Таблица Inorganic and Coordination compounds" (به Russian). Retrieved 2010-07-11. Unknown parameter |description= ignored (help)
 10. According to other sources, cubic sesquioxide of curium is olive-green. See "Соединения curium site XuMuK.ru" (به Russian). Retrieved 2010-07-11.
 11. The atmosphere during the synthesis affects the lattice parameters, which might be due to non-stoichiometry as a result of oxidation or reduction of the trivalent californium. Main form is the cubic oxide of californium(III).
 12. Greenwood, p. 1268
 13. "Information from webelements.com".
 14. Greenwood, p. 1270
 15. Myasoedov, pp. 96–99
 16. F. Weigel; J. Katz; G. Seaborg (1997). The Chemistry of the Actinide Elements. 2. Moscow: Mir. ISBN 5-03-001885-9. Unknown parameter |author-separator= ignored (help)
 17. Nave, S.; Haire, R.; Huray, Paul (1983). "Magnetic properties of actinide elements having the 5f^{6} and 5f^{7} electronic configurations". Physical Review B. 28: 2317. Bibcode:1983PhRvB..28.2317N. doi:10.1103/PhysRevB.28.2317.
 • دانشنامه رشد

پیوند به بیرون

در ویکی‌انبار پرونده‌هایی دربارهٔ آکتینیدها موجود است.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.