ماده بارور

ماده بارور(به انگلیسی: Fertile material) در فناوری هسته‌ای به موادی گفته می‌شود که به خودی خود تمایلی به شکافت هسته‌ای ندارند ولی با جذب نوترون اضافی شکافت پذیر می‌شوند.

منابع

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.