شکافا

در مهندسی هسته‌ای، ماده شکافا یا شکافت‌پذیر به موادی گفته می‌شود که در حضور نوترون با هر مقدار انرژی ایجاد واکنش‌های زنجیره‌ای شکافت هسته‌ای می‌کنند.
اورانیوم-۲۳۵ و ۲۳۳ و پلوتونیم-۲۳۹ از مواد شکافا هستند.[1]

منابع

  1. John R. Lamarsh and Anthony John Baratta (Third Edition) (2001). Introduction to Nuclear Engineering. Prentice Hall
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.