بیماری‌زایی

بیماری‌زایی (پاتوژنز) (به انگلیسی: Pathogenesis) سازوکاری است که باعث ایجاد بیماری می‌گردد.

گونه‌های بیماری‌زایی دربرگیرندۀ عفونت میکروبی، بافت‌مردگی، بدخیمی و التهاب می‌گردد. این اصطلاح برای بیان ماهیت بیماری و پیشرفت آن بکار برده می‌شود، خواه بیماری حاد، مزمن، یا بازگشته باشد.

منابع

    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.