آسیب‌شناسی جراحی

آسیب‌شناسی جراحی (به انگلیسی: Surgical pathology) مهم‌ترین و زمانبرترین زمینه برای بیشتر آسیب‌شناسان تشریحی است. آسیب‌شناسی جراحی شامل معاینه ماکروسکوپی و میکروسکوپی نمونه‌های جراحی و همچنین بافت‌برداری‌های ارجاع شده توسط جراحان و غیر جراحان از قبیل متخصصان داخلی، فوق‌تخصص‌های پزشکی، متخصصان پوست و پرتوشناس‌های مداخله‌ای است. در هر حالتی که بافت با جراحی خارج شود، تشخیص قطعی بیماری (یا فقدان آن) امکان‌پذیر است.

منابع

    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.