همودینامیک

همودینامیک (به انگلیسی: Hemodynamic) از دو واژه همو به معنی خون و دینامیک به معنی حرکت‌شناسی تشکیل شده‌است به عبارت دیگر این حوزه دانشی به بررسی حرکت خون می‌پردازد. پایشهای همودینامیک می‌تواند در هر نقطه از بدن متحقق گردد. پایش حرکت‌شناسی خون می‌تواند در شریانهای متصل به قلب به کار گرفته شود.

هموداینامیک عروق در فعالیت های ورزشی

تنظیم عروق خونی هنگام فعالیت ورزشی مستلزم تنظیم مقاومت عروق محیطی و فشار خون و توزیع مجدد جریان خون به سوی بافت های ویژه است.این پاسخ ها به وسیله تنظیم کننده های عصبی،هورمونی و موضعی سرخرگچه ها و عروق ریز ایجاد میشوند.هورمون هایی که این فرایند را تحت تاثیر قرار میدهند عبارتند از: ۱.افزایش کاتکولامین ها(گیرنده آلفا) سبب انقباض عمومی عروق میشود. ۲.افزایش غلظت ایزوتانسین 1،وازوپرسین و تا حدی آلدسترون با تنگ کردن عروق،مقاومت عروق محیطی را افزایش می دهند. [1] یا در مطالعات حوزه شناختی می‌تواند برای بررسی میزان فعالیت قسمتهای مختلف مغز،[2] کلیه[3] یا کبد[4] و.. مورد استفاده قرار گیرد.

تفاوت همودینامیک و رئولوژی خون

این دو حوزه بسیار به هم شبیه می‌باشند. رئولوژی (rhéologie) دانش جریان‌شناسی و تأثیرات متقابل محیط جریان بر آن و تغییر شکل آن می‌باشد. این دانش با بررسی و توصیف خواص سیالات (fluides) که در اینجا خون می‌باشد همچنین چسبندگی یا ویسکوزیته (viscosité)، مقاومت در برابر جریان خون و الاستیسیته (élasticité) رگها و ساختار و پایداری عروق می‌باشد. اما در حوزه دینامیک این بررسی‌ها کابردی تر بوده و محدود به حجم و فشار خون بر محیط می‌باشد.[5]

منابع

  1. جبل عاملی, میترا; ایزدی مود, نسترن; شریف, مریم; شفا, امیر; شتابی, حمیدرضا (2011-10-10). "بررسی وضعیت همودینامیک و اکسیژناسیون شریانی اطفال در ریکاوری بعد از بیهوشی". مجله علمی پزوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام. 19 (3): 51–56.
  2. قندهاری, کاویان; حسن پور, محمد; صابر, سیامک (2003-12-10). "تفاوتهای همودینامیک مغز بر اساس سن و جنس". مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند. 10 (3): 9–15.
  3. «SID.ir | مطالعه پاتولوژیک و اولتراسونوگرافی داپلر بروی پاسخ همودینامیک کلیه در موش‌های صحرایی درمان شده با زعفران». www.sid.ir. دریافت‌شده در ۲۰۲۰-۰۷-۲۳.
  4. «SID.ir | بررسی ارتباط کبد چرب غیرالکلی با شاخص‌های همودینامیک عروق داخل مغزی در سونوگرافی داپلر ترانس کرانیال». www.sid.ir. دریافت‌شده در ۲۰۲۰-۰۷-۲۳.
  5. «خواص رئولوژیکی خون - چه چیزی است؟». fa.unansea.com. دریافت‌شده در ۲۰۲۰-۰۷-۲۳.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.