آسیب‌شناسی مولکولی

آسیب‌شناسی مولکولی (به انگلیسی: Molecular pathology) یک رشته نوظهور در آسیب‌شناسی است که بر روی بررسی و تشخیص بیماری از طریق معاینه مولکول‌ها در اندام‌ها، بافت‌ها یا مایعات بدن متمرکز است.[1] آسیب‌شناسی مولکولی در برخی از جنبه‌های عملی با آسیب‌شناسی تشریحی و آسیب‌شناسی بالینی و همین‌طور زیست‌شناسی مولکولی، زیست‌شیمی، پروتئومیک و ژنتیک مشترک است و گاهی اوقات یک رشته «متقاطع» محسوب می‌شود. نکته مهم این است که تشخیص دقیق‌تر وقتی امکان‌پذیر است که براساس تغییرات ریخت‌شناختی بافت‌ها (آسیب‌شناسی تشریحی سنتی) و آزمایش‌های مولکولی انجام شود.

منابع

  1. Harris TJ, McCormick F (2010). "The molecular pathology of cancer". Nat Rev Clin Oncol. 7 (5): 251–265. doi:10.1038/nrclinonc.2010.41. PMC 2222796. PMID 20351699.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.